Ill. Statens vegvesen

Fylkesadministrasjonen foreslår å avlyse anbudskonkurransen om Nordøyvegen

I forbindelse med fremleggelsen av forslag til Økonomiplan 2019-2022 med budsjett for 2019, som fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik presenterte for fylkespolitikerne i Møre og Romsdal mandag, foreslår man å avlyse anbudskonkurransen om Nordøyvegen.

Dette er Møre og Romsdal fylke sin største investering noen sinne. Det er allerede brukt 240 millioner kroner på prosjektet – og etter anbudskonkurransen er det Skanska som står i igjen som vinneren og planen er å signere avtalen når finansieringen er på plass.

NRK melder mandag at fylkesadministrasjonen nå mener man ikke kan gå videre med planene.

Prosjektet har blitt så dyrt at Møre og Romsdal må kutte enormt på andre områder om det skal realiseres. 

– Bygging av Nordøyvegen betyr nesten full investeringsstopp, kanskje i 10–12 år og det blir kutt i administrasjonen, skole, samferdsel og kultur, sier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik til NRK.

Fastlandssambandet som etter planen skulle koste 3,8 milliarder kroner, vil ifølge utregninger fra fylkeskommunen komme opp i 5,6 milliarder.

Fylkeskommunen skriver mandag følgende i en pressemelding:
«I samband med økonomiplanen vert det lagt fram ei eiga sak til fylkestinget om Nordøyvegen. Dette er det største prosjektet Møre og Romsdal fylkeskommune har planlagt nokon gong. Ingen andre tiltak har vore i nærleiken i størrelse på investeringskostnad, driftsmessige konsekvensar og risiko. Prosjektet er forventa å ha ein investeringskostnad på 5,6 mrd. kroner. Nordøyvegen fører til at dei totale netto driftsutgiftene fylkeskommunen sjølv må dekke, aukar betydeleg i dei nærmaste åra og i lang tid framover. Dette beløpet må takast innanfor dei eksisterande, økonomiske rammene og fylkeskommunen må bu seg på at konsekvensane av å vedta å bygge Nordøyvegen vert langvarige.»

- Slik prosjektet nå ligger, og med de konsekvensene dette får for Møre og Romsdal fylkeskommune sin totale økonomi, kan ikke fylkesrådmannen anbefale å realisere prosjektet, sier Guttelvik i meldingen. Han peker på at man totalt vil vi få cirka 1,96 milliarder kroner mer i årlige driftsutgifter ved bygging av Nordøyvegen enn ved ikke å gjøre det.

«Med bakgrunn i dette tilrår fylkesrådmannen at ein arbeider vidare med prosjektet for å sjå om ein kan finne alternative løysingar», heter det i meldingen fra fylkeskommunen.

Økonomiplan 2019-2022 med budsjett for 2019 skal behandles av fylkestinget 11. desember.