Illustrasjon: Statens vegvesen

Implenia klager på Skanska-tildeling ved Nordøyvegen

Implenia er uenig i Statens vegvesens tilbudsevaluering ved milliardprosjektet Nordøyvegen.

Konkurransen om byggingen av fylkesvei 659 Nordøyvegen har som kjent blitt gjennomført i et såkalt to-konvolutt-system, der tilbyderne med det beste forholdet mellom pris og kvalitet blir tildelt kontrakten.

I august kom Statens vegvesen med nyheten om at de gikk videre med Skanska. Selskapet hadde det nest høyeste tilbudet av de fire tilbyderne med 3,025 milliarder kroner, men oppnådde ifølge byggherre den desidert beste merverdien, og ble derfor trukket med 515 millioner kroner slik at vektet konkurransesum endte på drøyt 2,5 milliarder kroner.

PNC, som endte på andre plass i konkurransen, hadde en vektet konkurransesum på 2,58 milliarder kroner, mens Implenia, som altså har klaget på tildelingen, endte på en tredjeplass med en vektet konkurransesum på drøye 2,6 milliarder kroner.

Mener Skanska avviker fra bekrivelsen

I klagebrevet fra Implenia, som lokalavisen Nordre har fått tilgang til, påpeker selskapet at Skanska har levert inn et tilbud på tunneldrivingen i prosjektet som avviker fra beskrivelsen Statens vegvesen har i sitt konkurransegrunnlag.

«Implenia vil anføre at dette er et avvik fra konkurransedokumentene som har avgjørende konkurransemessig betydning, og dette må medføre at Vegvesenet har plikt til å avvise tilbudet fra Skanska», skriver Implenia i klagebrevet.

Implenia mener også de burde fått flere poeng i konkurransen og krever derfor at Statens vegvesen gjør en ny evaluering med ny fastsetting av merverdi.

Behandler klagen

Prosjektleder Marianne Nærø i Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide.

– Det stemmer at Implenia har kommet med en klage på tildelingen. Vi holder nå på med å behandle denne klagen, og vi har et mål om at den skal være ferdigbehandlet før utgangen av neste uke, sier prosjektleder Marianne Nærø til Byggeindustrien.

Ifølge Nærø har de ennå ikke tatt stilling til den videre prosessen hvis Implenias klage blir tatt til følge, men hun påpeker at det er PNC som kom på andreplass i konkurransen, og at det normalt vil være de som blir innstilt hvis det er gjort noe feil i evalueringen av Skanskas tilbud. Nærø kan derfor bekrefte at Implenia vil være avhengig av en ny evalueringsrunde hvis de skal oppnå en høyere merverdi og eventuelt bli innstilt til oppdraget.

Grundig evaluering

– Er dere trygge på at rett entreprenør har fått oppdraget?

– Vi føler oss trygge på at vi har gjort en veldig grundig evaluering av konvoluttene som er levert, og så får vi komme tilbake med svar på klagen så fort som mulig, svarer Nærø.

– Er dere uenig med Implenia i at Skanska har et tilbud som avviker fra beskrivelsen i konkurransegrunnlaget?

– Det er et av punktene som vi nå driver og vurderer, og som vi kommer til å behandle på en god og profesjonell måte.