Nordøyvegen blir mye dyrere enn antatt. Illustrasjon: Statens vegvesen

- Markedspress ikke grunnen til at rammene ble sprengt på Nordøyvegen

Entreprenør avviser at et hardt presset bygg- og anleggsmarked er årsaken til at prisen på Nordøyvegen ble over 800 millioner høyere enn fylkespolitikerne hadde vedtatt.

Fakta

Nordøyvegen gir fastlandssamband til rundt 2.900 menneske i Møre og Romsdal.

10.000 innbyggjarar i kommunene Haram og Sandøy skal knyttes nærmere sammen gjennom prosjektet.

Etter planen skal Nordøyvegen åpnes i 2023.

Kilde: Statens vegvesen

Det er allerede brukt 240 millioner på forberedende arbeider i prosjektet i Møre og Romsdal, men etter anbudsåpningen er det nå knyttet stor usikkerhet rundt fremtiden til Nordøyvegen.

Prosjektet ble beregnet til å lande på mellom 1,8 og  2,2 milliarder, mens Skanska som ledet an ianbudskonkurransen skulle ha 3 milliarder for jobben - altså 800 millioner mer enn beregningen fra Statens vegvesen.

Implenia skulle ha 2,9 milliarder kroner, mens arbeidsfellesskapet Aurstad/Metrostav/Toto skulle ha 3,05 milliarder.

PNC Norge var lavest på pris med sitt tilbud på 2,79 milliarder.

- Kompleksiteten i prosjekt er årsaken

En av entreprenørene, PNC Norge, avviser overfor Byggeindustrien at det er markedspress som har ført til det enorme gapet mellom forventningene til Statens vegvesen og tallene som skjulte seg i de lukkede anbudskonvoluttene.

PNCs uviklingssjef for Norden, Bettina Gross. Foto: Privat

– Markedssituasjonen er ikke årsaken her. Prosjektet er svært komplekst, og krever spesialkompetanse med blant annet undersjøiske tunneler og bruer som står i værharde havområder med mye vind. Ikke minst er det krevende logistikk mellom øyene, sier PNCs utviklingssjef for Norden, Bettina Gross i en kommentar til Byggeindustrien.

Byggeindustrien har ikke lyktes med å få en kommentar fra de andre entreprenørene i konkurransen.

Forsker tviler ikke på entreprenøren

Forsker ved NTNUs instiutt for bygg- og miljøteknikk, Morten Welde. Foto: ntnu.no

Forsker ved NTNU, Morten Welde, har forsket på overskridelser i samferdselsprosjekter, og han sa nylig til NRK at nettopp markedspress kunne være en av årsakene til sprekken på Nordøyvegen.

Overfor Byggeindustrien er han ikke like bombastisk i sine uttalelser.

– Jeg har ikke grunn til å tvile på det som entreprenørene sier, og det er helt riktig at dette er meget et komplekst og krevende prosjekt. Da er det også vanskeligere å estimere kostnader i forkant. Men samtidig vet vi at i tider med mange store og samtidige samferdselsprosjekter, så er det også en større andel med overskridelser, sier Morten Welde til Byggeindustrien.

– Men når skillet er på så mye som 800 millioner kroner, er det da et tegn på at Vegvesenet har gjort en for dårlig jobb i forkant?

– Det har jeg ikke noe grunnlag for å si. Generelt pleier Statens vegvesen å gjøre en god jobb med sine kostnadsanslag, og de har også normalt god kostnadskontroll i sine prosjekter. Prisen på Nordøyvegen er fastsatt gjennom både Statens vegvesens egne anslag, men også gjennom en ekstern kvalitetssikrer. Kvalitetssikreren er en ekstern tredjepart som ikke har interesser i prosjektet, sier Welde og legger til:

– Men vi bygger i moder natur, og en del prosjekter er svært kompliserte. Skulle man aldri få overraskelser og overskridelser av denne typen, så har man kanskje overbudsjettert.

Har brukt 40 millioner på arkeologi

Prosjektleder i Statens vegvesen, Marianne Nærø. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen

I Statens vegvesen har de ikke lagt skjul på at de ble overrasket over den store differansen mellom anslaget de jobbet utfra og tilbudene som kom inn.

– Vi driver fortsatt med analyse og kontrollregning av tilbudene. Vi ser også på prisene for det vi la til grunn for anslaget vårt og som senere utgjorde grunnlaget for finansieringen i 2016. Deretter vil vi lage en oppsummering der vi prøver å redegjøre for funnene våre. Noe mer enn det kan vi ikke si på nåværende tidspunkt, sier prosjektleder Marianne Nærø i Statens vegvesen.

– Når vil oppsummeringen være klar?

– I løpet av et par uker må den være ferdig.

– Tror dere at markedssitasjonen har spilt inn på prisen?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Nå må vi se på tallene og gjøre en grundig evaluering, sier Nærø.

Hun legger til at fremtiden til Nordøyvegen ligger nå i hendene til fylkespolitikerne i Møre og Romsdal.

– Vi har ikke finansering på prosjektet per i dag, så nå blir det opp til poltikerne å bestemme veien videre, sier Nærø om prosjektet som allerede har brukt 240 millioner på forberedende arbeider.

– Den summen inkluderer blant annet reguleringsarbeid og byggeplaner, og i tillegg er det brukt 40 millioner kroner på arkeologiutgravinger. Så det vi har brukt inkluderer mye mer enn bare de fysiske arbeidene som er satt i gang, sier Nærø.