Nordøyvegen. Illustrasjon: Statens vegvesen

Stor usikkerhet rundt milliardprosjekt etter gigantsprekk

Det er svidd av 240 millioner på forberedende arbeider, men nå er det stor usikkerhet knyttet til Nordøyvegen i Møre og Romsdal. Ved anbudsåpning ble det klart at prisen blir over 800 millioner mer enn politikerne i fylket har vedtatt.

Nå frykter lokalbefolkningen i kommunene Haram og Sandøy utenfor Ålesund at prosjektet blir skrinlagt.

Det er allerede sprengt ut store groper der tunnelene skal komme, og så langt er kostnadene på arbeidene kommet opp i 240 millioner.

Men ved anbudsåpning fikk både Vegvesenet og fylkespolitikerne i Møre og Romsdal seg en ubehagelig overraskelse.

Prisen blir over 800 millioner dyrere enn vedtatt.

- Per i dag har vi ikke finansiering

På Facebook skriver Vegvesenet at de har fått en rekke spørsmål om hva som skjer med Nordøyvegen.

– Vi jobber med å kontrollregne tilbudene. Når det er gjort, skriver vi en instilling som skal kvalitetssikres. Samtidig jobber vi videre med fullføring av de forberedende arbeidene, opplyser Vegvesenet og legger til:

– Størrelsen på tilbudene gjør at Nordøyvegen per i dag ikke har finansiering. Statens vegvesen kan derfor ikke tilby kontrakten til entreprenørene med det beste tilbudet. Gjennomføring og finansiering blir nå et spørsmål for politikerne i Møre og Romsdal fylkeskommune. Den politiske prosessen er ennå ikke avklart, skriver de.

Til NRK sier prosjektleder i Nordøvyegen, Marianne Nærø, at de ikke har et svar på hvorfor byggekostnadene blir så mye høyere enn de hadde regnet med. Alle de fire entreprneørene som leverte tilbud lå langt over budsjett.

– Vi ble overrasket. Nå skal vi kontrollregne tallene, sier Nærø til NRK.

Morten Welde ved NTNU har forsket på kostnadssprekker i samferdselsprosjekt. Han tror grunnen til sprekken for Nordøyvegen kan være et presset bygg- og anleggsmarked.

– Det fører til høyere priser, sier Welde til NRK.

Welde mener løsningen kan være å utsette Nordøyvegen.

Det er Implenia Norge, Austad/Metrostav/Toto, PNC Norge og Skanska som har levert tilbud på Nordøyvegen.

Fastlandsforbindelse for 2.900

Nordøyvegen skal gi fastlandsforbindelse for rundt 2.900 mennesker på Lepsøya, Haramsøya, Skuløya/Flemsøya og Fjørtofta i Haram kommune og Harøya og Finnøya i Sandøy kommune i Møre og Romsdal.

Nordøyane har i dag to fergeforbindelser og en hurtigbåtforbindelse.

Prosjektet omfatter:

Lepsøybrua, 800 meter lang høybru fra Skjeltene på fastlandet over skipsleiet til sjøfylling mot Lauka og Hestøya.

Laukebrua, en 110 meter lang bru som ligger rett sørøst for Lauka og Lisjelauka.

Hamnaskjersundbrua, en 200 meter lang bru i Hamnaskjersundet.

Haramsfjordtunnelen fra Hestøya til Austnes, 3500 meter.

Nogvafjordtunnelen, fra Longva på Flemsøya til Fjørtofta, 5730 meter.

Fjørtoftfjordtunnelen, fra Fjørtofta til Myklebust på Harøya, 3680 meter.

Burbergtunnelen, en miljøtunnel på Fjørtofta, 170 meter.

Vei på sjøfylling over Lepsøyrevet, totalt 2735 meter.

Ny vei over Fjørtofta.