Nordøyvegen blir mye dyrere enn antatt. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vegvesenet går videre med Skanska på Nordøyvegen

Statens vegvesen går videre med Skanska på milliardprosjektet Nordøyvegen i Møre og Romsdal. De kunne tilby den beste totalpakken. Den vektede konkurransesummen endte på drøyt 2,5 milliarder kroner – mens tilbudssummen er på 3,025 milliarder kroner.

Vegvesenet skriver i et brev til tilbyderne i prosjektet, som Byggeindustrien har fått tilgang til, at Skanska Norge AS vant konkurransen fordi tilbudet hadde det beste forholdet mellom pris og kvalitet, i henhold til tildelingskriteriene.

Skanska lå i utgangspunktet høyest i pris – men fikk en total oppnådd merverdi for tre tildelingskriterier på 435.000.000 kroner samt at de fikk en merverdi på 80.000.000 kroner for å ha tilbudt tidligere ferdigstillelse av kontrakten. Tilbudssummen er på 3,025 milliarder kroner, som endte på 2,510 milliarder med fratrekk – og de sikret seg dermed jobben.

Fornøyde
I Skanska er man selvsagt fornøyd med utfallet av konkurransen.

- Jeg er glad for at vi nå har fått tildelingsbrevet, sier konserndirektør Steinar Myhre i Skanska Norge i en kommentar til Byggeindustrien.

Han synes det er positivt at Statens vegvesen gjennomfører en konkurranse der de vektlegger også andre kriterier enn kun laveste pris.

- Det gir en merverdi til samfunnet når konkurransen gjennomføres slik at man blir premiert for å tilføre prosjektet kvaliteter og evne til raskere gjennomføring. Vi i Skanska ønsker å bruke vår kompetanse i samhandling med kunde og leverandør og på den måten bidra til en effektiv utbygging av infrastruktur, legger Myhre til.

Prosjektet ble i utgangspunktet beregnet til å lande på mellom 1,8 og 2,2 milliarder kroner, mens Skanska som ledet an i anbudskonkurransen skulle ha 3 milliarder for jobben - altså 800 millioner mer enn beregningen.

Fire tilbydere
Foruten Skanska, hadde også PNC Norge, Implenia og arbeidsfellesskapet Aurstad/Metrostav/Toto levert tilbud på det store veiprosjektet i Møre og Romsdal.

Her er utregningen og vektingen av tilbudene:

Klikk for større versjon

I brevet til de fire tilbyderne skriver prosjektleder Marianne Nærø i Statens vegvesen at det er en forutsetning at prosjektet blir finansiert før det er aktuelt å skrive kontrakt.

Brevet er sendt i samråd med Møre og Romsdal fylkeskommune, og gjør at anskaffelsesprosessen kan fullføres frem til eventuell signering av kontrakt. Det vil først kunne skje om fylkestinget vedtar finansiering av prosjektet.

Det videre arbeidet i anskaffelsesprosessen skal sikre fylkestinget et rett grunnlag når de skal behandle finansieringen av Nordøyvegen i oktober, melder Vegvesenet.

De andre tilbyderne har fått ti dagers klagefrist på vedtaket.