I uke 51 startet det forberedende arbeidet på tomta for nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal, på Hjelset utenfor Molde. Det er Skanska med sine underleverandører som har avtale på dette, og arbeidet består blant annet av etablering av anleggsveger, parkeringsplasser, infrastruktur, samt klargjøring for kontorrigg og boligrigg. Foto: Svanhild Blakstad

Skanska leverer nytt Molde-tilbud – behandles mandag

Etter en lang uke med forhandlinger har Skanska Norge  levert et nytt tilbud på bygging av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset i Molde. Mandag avgjør styret i Helse Møre og Romsdal om entreprenøren får fortsette.

Helse Møre og Romsdal varslet 9. november at de forberedte en avbestilling av kontrakten på Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset i Molde med Skanska etter at de var uenige med entreprenøren om prisen for sykehusprosjektet. Dagen etter ga de Skanska en ukes frist på å komme med et nytt og forbedret tilbud.

Helse Møre og Romsdal la ikke skjul på at det var stor forskjell på deres styringsramme og Skanskas tilbud.

– Skanska mener de har en korrekt markedspris. Den prisen ligger langt over vår forventning, sa leder for prosjektstyret for det nye sykehuset i Molde, Johan Arnt Vatnan, da han orienterte styret i Helse Møre og Romsdal i forkant av varselet om mulig kansellering av kontrakten.

Siden den gang har det vært ganske stille utad, men fredag morgen kom det signaler om at partene fortsatt pratet sammen. Fredag kveld kom beskjeden om at Skanska har levert et nytt tilbud.

- Skanska leverer etter dialogen med prosjektstyret denne uken et oppdatert tilbud på sykehuset på Hjelset. Dette skal behandles i styremøtet i Helse Møre og Romsdal mandag, sier kommunikasjonsdirektør i Skanska Norge, Audun Lågøyr til Byggeindustrien.

Han vil ikke utdype noe om tilbudet, eller si noe om sannsynligheten for at partene kommer til enighet.

Skanska startet for øvrig forberedende arbeider på sykehustomten i Molde denne uka, og mandag ser det altså ut som om det blir avgjort om de får fortsette på selve prosjektet.

Dersom kontrakten avbestilles, så ligger det an til at prosjektet må ut i markedet en tredje gang. Da den ble lyst ut første gang i 2018, ble konkurransen avlyst på grunn av for stort sprik mellom byggherrens prognose og tilbudene fra entreprenørene.