Sykehustrøbbelet forsetter i Møre og Romsdal

Igjen er helseforetaket og politikerne overrasket over prisnivået for å realisere det nye sykehuset på Hjelset i Møre og Romsdal. Denne sykehusutbyggingen har vært omkranset av uro helt fra starten, og nå ser det ut til at innbyggerne må smøre seg med enda mer tålmodighet. Det kan gå lang tid før et nytt sykehus ser dagens lys.

Nylig ble det kjent at prisnivået på tilbudet fra Skanska ligger lagt over hva helseforetaket og politikerne og deres rådgivere har arbeidet utfra, og det meste tyder på en avlysning av bestillingen. Dette er ikke nytt. Sommeren 2018 måtte byggherren også avlyse en konkurranse på grunn av at de mente prisene lå for høyt fra entreprenørene som regnet på oppdraget. Også den gangen ble det bråk, og entreprenørene som var med i finalerunden, Betonmast og Skanska, raslet med sablene og vurderte rettslige skritt. De lot det være. Man skulle dermed to at man hadde fått de nødvendige innspill for å få på plass en realistisk plan for neste utlysningsrunde. Lenge så det også lovende ut, og Skanska har sammen med byggherreorganisasjonen og deres rådgivere nå knadd på prosjektet i lengre tid. Men prisen Skanska mener de må ha for å gjennomføre oppdraget og hva byggherren kan og vil betale, stemmer ikke overens. Skanska har et pristilbud som skal ligge et godt stykke over rammen fra helseforetaket, og dermed kan det gå mot en avbestilling. Prosessen har dermed vært alt annet enn vellykket, og vi vil tro mange nå er oppgitt over hvordan dette prosjektet har utviklet seg.

Det synes betimelig å se nærmere på hvilke forventinger byggherren synes å ha i forhold til hva man kan få gjennomført til hvilken pris i dagens marked rundt denne utbyggingen. Når prisen markedet er villig til å gi for å gjennomføre en slik utbygging spriker såpass mye med hva byggherren og politikerne opererer med av rammer, må man kunne ha lov til å spørre seg om det arbeides med realistiske planer.

Dette prosjektet kom på mange måter skeivt ut helt fra starten. Som de fleste nok husker, ble det en bitter kamp mellom Kristiansund og Molde om hvor det nye akuttsykehuset skulle lokaliseres. Etter mange dragkamper, demonstrasjoner og harde fronter landet man på en mellomløsning på Hjelset. Få var over seg av begeistring for dette alternativet, spesielt ikke i Kristiansund - men man falt etter hvert til tro med at slik ble det. Skjønt helt til ro, har man ikke kommet. Det er fortsatt flere som fortsetter kampen for å få sykehuset «hjem» til seg, eller at man bygger to i stedet for ett sykehus. En ny avlysning vil kunne blåse nytt liv i en slik debatt også.

Nettopp lokaliseringen i seg selv kan være med på å fordyre en prosjektgjennomføring. Det ligger noe usentralt til, som dermed kan være med på å høyne kostnaden for de som skal utføre jobben. Denne typen utgifter er det kanskje ikke tatt nok høyde for.

Sammenligninger med andre sykehusutbygginger er også med å påvirke avgjørelsen fra helseforetaket om å trekke i nødbremsen. De mener kostnaden på sykehuset ligger for høyt over andre utbygginger vi har sett den senere tiden. Det er gjort et såkalt benchmakrinsgarbeid for å sammenligne priser. Her mener byggherren Hjelset-utbygginger ligger over andre lignende prosjekter. For oss på utsiden er det vanskelig å bedømme en slik oppstilling, men det er liten tvil om at det koster å bygge et moderne akuttsykehus i Norge i dag – og ved at dette drar ut i tid, vil det selvsagt ikke bli billigere - det vil heller bli dyrere. Prosessen har nå pågått over så mange år, at rammen man i sin tid satte nok ikke vil holde om man ikke skal nedskalere utbyggingen. Ved forrige avlysning valgte man å nedskalere prosjektet. Tydeligvis har dette ikke vært nok slik prosessen har utviklet seg. Skal man ha et håp om å kunne lande prosjektet slik byggherren og politikerne ønsker, må man nok ytterligere ned i omfang og/eller kompleksitet. Det er nok ikke ønskelig – og da gjenstår bare ett alternativ – prisrammen må høynes. Det er lite realistisk at en ny runde med samme omfang vil bli vesentlig billigere. Markedet fungerer som regel bra i slike konkurranser og prosesser. Dermed ligger det meste nå an til at politikerne må legge mer penger på bordet. Det kan komme også ut i markedet med en helt ny ramme, nedskalert versjon eller i en helt annen entrepriseform – som for eksempel i delte entrepriser, som man har valgt i utbyggingen av sykehuset i Stavanger.

Dette skjer samtidig som de forberedende fysiske arbeidene allerede er i gang. Mange vil nå spent kunne følge denne utviklingen fra sidelinjen. Så langt har dette vært et prosjekt som har vært forfulgt av problemer. Mange gleder seg til at dette etter hvert kan komme på skinner – men det synes nå å ligge rimelig langt frem i tid.