Illustrasjon: Dark Design GroupIllustrasjon: Dark Design GroupIllustrasjon: Dark Design GroupIllustrasjon: Dark Design GroupIllustrasjon: Dark Design Group

Skanska, Bane Nor Eiendom og KLP vil utvikle nytt sentrum for Hovinbyen

Utviklerne av Økern S ønsker å ta Økern fra industriområde til å bli hjertet i Hovinbyen. Et oppdatert planforslag er nå sendt til førstegangsbehandling i Plan- og bygningsetaten.

Det skriver Dark Design Group i en pressemelding torsdag.

Dark Design Group, med selskapene Dark Arkitekter og Lark landskap, håndterer reguleringsprosessen i det nye planforslaget, og her er andelen boliger tilnærmet doblet fra forrige forslag. Park, møteplasser og barnehage er opprettholdt, heter det i pressemeldingen.

De tre utviklerne har hver sine arkitekter. Bane Nor Eiendom har med seg NSW Arkitektur, Skanska Eiendomsutvikling har med seg Løvseth og Partners, og KLP har med seg Dark Arkitekter.

BaneNOR Eiendom har justert sitt prosjekt langs Alnabanen, slik at planforslaget som nå er sendt til Plan- og bygningsetaten, inneholder totalt 650 boenheter.

– Økern skal bli et nytt bysentrum ikke bare for de som skal bo og jobbe der, men også for resten av byens innbyggere. Det skal være et levende bygulv som hensyntar logistikk-utfordringer og behovet for grønne byrom. Det skal være lav biltrafikk, og derfor legger vi opp til bedre sykkel- og gangstier, sier Knut Yngve Larsen, prosjektsjef i BaneNor Eiendom.