Skal tilby taksonomiverifisering av bygg

Grønn Byggallianse skal introdusere bransjespesifikk ordning for byggeiere som gir et uavhengig svar på om kravene i EU-taksonomien oppfylles av byggene.

– Tilbudet er helt nødvendig for å skjerpe miljøinnsatsen i sektoren, motvirke grønnvasking og flytte kapital til grønne prosjekter, sier daglig leder Katharina Bramslev i en pressemelding fra Grønn Byggallianse.

– I EU-taksonomien er det formulert detaljerte tekniske krav som skal innfris, dersom en virksomhet skal kunne hevde at de eier/gjennomfører en bærekraftig økonomisk aktivitet. For bygg- og eiendomssektoren er det utformet bærekraftskrav for oppføring av nybygg, rehabilitering og kjøp og eierskap av bygg. Det blir en pilotlansering til høsten, med et mål om full lansering første kvartal i 2025. Byggeiere kan allerede nå melde interesse for å bli vurdert som pilot, heter det i meldingen.

Tilbudet om verifiseringsordning kommer som et svar på økt etterspørsel fra både medlemmer og markedet, opplyser Grønn Byggallianse.

– Byggeiere ønsker å dokumentere at deres bygg er grønne for å få bedre lånebetingelser, styrke sin posisjon i markedet og svare ut rapporteringskrav. Finansaktører trenger dokumentasjonen for å redusere økonomisk risiko, tiltrekke seg kapital, gi bedre finansielle betingelser til sine kunder, og svare ut egne rapporteringskrav, skriver de.

Daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse. Foto: Grønn Byggallianse
Daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse. Foto: Grønn Byggallianse

– Vi er glade for snart å tilby store deler av verdikjeden i eiendomssektoren en uavhengig vurdering av bærekraftsinnsats i henhold til krav i EU-taksonomien. Det er ikke mange norske banker og finansinstitusjoner som besitter den tekniske kompetansen og ressursene som kreves for å gå gjennom omfattende og detaljert teknisk dokumentasjon av bygget, forteller Bramslev.

Det er ikke alle eiendomsaktører som vurderer BREEAM-sertifisering som like aktuelt, og har derfor etterspurt en enklere ordning, skriver Grønn Byggallianse.

– Taksonomiverifiseringen blir et supplement til, men er ikke til erstatning for miljøsertifiseringen BREEAM-Nor, sier Bramslev.

Fabian Utigard, grunnlegger og daglig leder i Kvist. Foto: Kvist
Fabian Utigard, grunnlegger og daglig leder i Kvist. Foto: Kvist

Grønn Byggallianse har inngått kontrakt med teknologileverandøren Kvist som gjør det mulig for brukerne å anvende en digital plattform for å sende inn dokumentasjon.

– Vårt mål er å gjøre det enklere for eiere og utviklere av eiendom å jobbe målrettet med bærekraft og sette høye miljøambisjoner. Vi ser frem til at tilbudet om en taksonomiverifisering kommer på markedet om kort tid, sier Fabian Utigard, grunnlegger og daglig leder i Kvist i meldingen.