The Plus, vant BREEAM-prisen i kategorien nybygg. Finalistene var Spor X og ALO. Foto: Sara Lien

The Plus, vant BREEAM-prisen i kategorien nybygg. Finalistene var Spor X og ALO. Foto: Sara Lien

Disse ble hedret med BREEAM-pris

Grønn Byggallianse delte ut BREEAM-priser for første gang i Norge torsdag kveld. Tre aktører ble hedret.

Prisene ble delt ut under Grønn Byggallianses BREEAM-konferanse på The Hub i Oslo torsdag kveld.

– Hensikten med prisen er å hedre utbyggere som tar et helhetlig ansvar for bærekraft og bruker BREEAM for å dokumentere det, skriver Grønn Byggallianse i en pressemelding.

Vestres møbelfabrikk på Magnor, The Plus, vant BREEAM-prisen i kategorien nybygg. I juryens begrunnelse heter det blant annet: 

«Det er et særegent bygg med god kombinasjon av industri, arkitektur og bærekraft. De har aktivt spredd budskapet om bærekraftskvalitetene de har oppnådd både nasjonalt og internasjonalt, og at de har prioritert bærekraft i dette prosjektet til tross for en høyere kostnad. Prosjektet har hatt en helhetlig tankegang som også inkluderer produktene som blir produserte i bygningen.»

Juryen trekker også frem at The Plus er et plusshus som har 55 prosent reduksjon i CO2-utslipp, og de har brukt lokalt tømmer og mest mulig lokale leverandører og samarbeidspartnere.

Årets rehabilitering

Bergen rådhus vant BREEAM-prisen i kategorien rehabilitering. Finalistene var Kommunegården i Sandvika og Stortorvet 7. Foto: Sara Lien
Bergen rådhus vant BREEAM-prisen i kategorien rehabilitering. Finalistene var Kommunegården i Sandvika og Stortorvet 7. Foto: Sara Lien

Bergen rådhus vant BREEAM-prisen for rehabilitering.

Juryen skriver blant annet: 

«Dette er et ikonisk bygg i Bergen og er et symboltungt prosjekt. Det var store diskusjoner angående om dette bygget skulle rives, men det ble valgt å rehabilitere på grunn av miljøgevinsten. Det var et krevende prosjekt å rehabilitere og mye spesiell bevaringsteknologi ble tatt i bruk. Den omfattende rehabiliteringen av betongen og bæresystemene er imponerende, og prosjektet har hatt en god prosess på dette. Bergen kommune har innført krav til beregning av reduksjon av klimagassutslipp i sine prosjekter, og står frem som et tydelig forbilde med dette prosjektet.»

Hederspris

Entra stakk av med BREEAM hedersprisen 2024. Foto: Sara Lien
Entra stakk av med BREEAM hedersprisen 2024. Foto: Sara Lien

Entra fikk årets hederspris. Snart 50 av deres bygg er miljøsertifiserte, noe som utgjør omtrent halvparten av deres portefølje.

Juryen skriver blant annet:

«Entra har vært gjennomgående dyktige på bærekraft i mange år. De scorer høyt på alle kriterier til hedersprisen. De har BREEAM-NOR-sertifisert bygningene sine i lang tid og har BREEAM-NOR godt implementert i strategien til virksomheten. De har også fått inn BREEAM In-Use i strategien med ønske om å miljøsertifisere eksisterende bygg.»

Juryen bekriver Entra som et synlig og tydelig lokomotiv for bærekraft i bransjen.