Katharina Th. Bramslev går til LINK Arkitektur. Foto: Studio Design, Inge Trondsen
Katharina Th. Bramslev går til LINK Arkitektur. Foto: Studio Design, Inge Trondsen

Bramslev slutter i Grønn Byggallianse og går til arkitektselskap

Katharina Th. Bramslev går fra stillingen som daglig leder i Grønn Byggallianse til nyopprettet rolle som utviklingssjef 2050 i LINK Arkitektur.

Bramslev var med på å grunnlegge Grønn Byggallianse i 2002 og har siden opprettelsen vært daglig leder i de fleste av disse årene.

– Det har vært en utrolig spennende reise å bygge opp Grønn Byggallianse fra 12 eiendomsmedlemmer til en organisasjon med over 400 medlemmer fra hele verdikjeden og 23 i administrasjonen. Det er rart å gi slipp, men jeg tror det er sunt med fornyelse etter så mange år, både for meg og organisasjonen, sier Katharina Th. Bramslev i en pressemelding.

Bramslev var også med på å etablere organisasjonen Norwegian Green Building Council, som tok Breeam til Norge, og som senere ble slått sammen med Grønn Byggallianse til en kombinert medlems- og sertifiseringsorganisasjon.

Går til LINK
– Bramslev vil jobbe tett med kunder som en strategisk partner innen bærekraftig eiendoms- og stedsutvikling. skriver LINK Arkitektur i en pressemelding.

– Jeg ser frem til å ta fatt på min nye rolle i LINK Arkitektur. Jeg mener at arkitektene får en avgjørende rolle for at samfunnet lykkes med å nå bærekraftsmål framover. Arkitektene kommer inn i tidlig fase der de viktigste veivalgene gjøres, og jobber bredt og helhetlig. Begge deler er avgjørende for å nå de globale bærekraftsmålene. LINK er et av Nordens største arkitektkontorer og er allerede svært langt fremme på bærekraftig og digital arkitektur. De satser også på transformasjon og rehabilitering, som jeg brenner for. Jeg gleder meg til å være med på å løfte LINK ytterligere og vil bruke all min kunnskap og lange erfaring som kundens strategiske partner i prosjekter, sier sivilingeniør Bramslev i meldingen.

– Vi er en stor organisasjon med 500 ansatte i Skandinavia som representerer en god bredde innen arkitektur og transformasjon. Vi burde derfor ha de beste forutsetninger for å bane vei for fremtidsrettet arkitektur og ta en aktiv samfunnsrolle i det grønne skiftet. Katharina har solid og relevant erfaring innen bærekraftrådgiving, vi er stolt over at hun starter hos oss. I LINK vil hun først og fremst jobbe tett med kunder som en strategisk partner innen bærekraftig eiendoms- og stedsutvikling. Satsningen er i tråd med LINK sin bærekraftstrategi og vår allerede etablerte posisjon i det grønne skiftet. Vi ser virkelig frem til å få henne ombord, sier administrerende direktør Grethe Haugland i LINK.

Katharina starter i LINK Arkitektur i midten av oktober.

Takker
Styreleder i Grønn Byggallianse, Tonje Frydenlund, roser arbeidet Bramslev har lagt ned i over 20 år i Grønn Byggallianse.

– Katharina har gjort en fantastisk jobb med å dra bygg- og eiendomssektoren i en grønnere retning og hennes innsats har satt dype spor og er verdsatt i hele verdikjeden i sektoren. Vi er takknemlige for innsatsen og lei oss for at hun slutter, men vi er samtidig glad for at Katharina tar med seg miljøengasjementet og kunnskapen og fortsetter i samme fagmiljø, sier Frydenlund.

Styret i Grønn Byggallianse har startet arbeidet med å finne en erstatter og tar sikte på å ha ny daglig leder på plass i løpet av oktober i år.