Avtalen ble signert av fra venstre Lars Eikemo-Rolfsen, opplæringsleder Murmesternes Forening, Jan Trudvang, byggfaglærer og lærlingkoordinator Nesbru videregående skole, Brynhild Idland, rektor Nesbru videregående skole, Ronny Graskopf, daglig leder Lærling Øst og Harald Hansen, daglig leder opplæringskontoret for tømrerfaget (på Teams i bakgrunnen) . Foto: Svanhild Blakstad

Avtalen ble signert av fra venstre Lars Eikemo-Rolfsen, opplæringsleder Murmesternes Forening, Jan Trudvang, byggfaglærer og lærlingkoordinator Nesbru videregående skole, Brynhild Idland, rektor Nesbru videregående skole, Ronny Graskopf, daglig leder Lærling Øst og Harald Hansen, daglig leder opplæringskontoret for tømrerfaget (på Teams i bakgrunnen) . Foto: Svanhild Blakstad

Signerte avtale som garanterer læreplass til byggfagelever

Opplæringskontoret for tømrerfaget, Murmesternes Forening og Lærling Øst (tak-og membrantekkerfaget) har fornyet avtalen med Nesbru videregående skole i Asker som sikrer byggfagelevene læreplass.