Brøset ligger sentralt i Trondheim, og selgerne forteller at det har vært stor rift om tomten. Foto: Statsbygg

Selger kjempetomt i Trondheim - kan bli 1.700 boliger på Brøset

Statsbygg og Trøndelag fylkeskommune har akseptert et bud på utviklingseiendommen på Brøset fra en gruppe eiendomsutviklere. I tillegg selges arealer direkte til Trondheim kommune.

I oktober la Statsbygg og Trøndelag fylkeskommune det de mener er en av Trondheims aller mest spennende eiendommer for byutvikling ut for salg. Områdeplanen legger opp til at det kan bygges cirka 1.700 boliger på Brøset.

I en pressemelding forteller Statsbygg om stor interesse for eiendommen. Til slutt var det en kjøpergruppe bestående av Fredensborg Bolig, Heimdal Bolig, Trym Bolig og Byggteknikk Prosjekt som gikk seirende ut budrunden. Til Adresseavisen forteller Fredensborg at de fire selskapene skal eie og utvikle hver sin fjerdedel av tomten. Områdereguleringsplanen legger for øvrig opp til en fremtisrettet og miljøvennlig bydel.

Kjøpesummen er konfidensiell frem til endelig avtale er inngått.

I tillegg har Statsbygg og fylkeskommunen inngått avtale med Trondheim kommune om direktesalg av arealer avsatt til blant annet skole og barnehage, til en kjøpesum på 93,5 millioner.

- I tråd med forventningene

- Den samlede salgssummen er i tråd med forventningene våre, og vi er godt fornøyd med prosessen så langt. Nå ser vi fram til et godt samarbeid videre med kjøpergruppen og kommunen, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Fremover skal det avklares nødvendige forbehold før Statsbygg og fylkeskommunen blir enige med kjøpergruppen om salgskontrakt. Salget skal styrebehandles av aktørene i kjøpergruppen. Statsbygg og Trøndelag fylkeskommune tar sikte på å undertegne kontrakt med kjøpergruppen i slutten av februar.

Brøset ligger fire kilometer øst for Trondheim sentrum. Totalt er tomtearealet på cirka 340.000 kvadratmeter.

Finansierer nytt psykiatribygg

I henhold til områdeplanen skal Brøset utvikles til å bli en fremtidsrettet miljøbydel. Målet er å skape en bydel som er klimanøytral, og samtidig et bomiljø som er godt og attraktivt å leve i.

Eiendomssalget sikrer også finansieringen av et nytt bygg for St. Olavs hospital sin psykiatriske avdeling, som i dag ligger på Brøset. Det nye psykiatribygget skal bygges i Østmarka.