Sigrid Schibbye, HR Business Partner og Maritha Bjørnbeth, leder for Service i Bygg-divisjonen i Schneider Electric, er stolte over at selskapet har gått inn som partner i mangfoldsnettverket Diversitas.
Sigrid Schibbye, HR Business Partner og Maritha Bjørnbeth, leder for Service i Bygg-divisjonen i Schneider Electric, er stolte over at selskapet har gått inn som partner i mangfoldsnettverket Diversitas.

Schneider Electric ny partner i Diversitas

Schneider Electric inngår partnerskap med mangfoldsnettverket Diversitas.

Diversitas jobber for økt mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen og har siden etableringen tilknyttet seg en rekke bedrifter som partnere.

Siste tilskudd på stammen er Schneider Electric, en stor aktør fra teknologibransjen innen energieffektivisering og automasjon av alle typer bygg. Bygg og bolig er det største markedet for selskapet, som ifølge en pressemelding er den første leverandør fra bransjen som inngår partnerskap med Diversitas.

– Vi vil utvide våre horisonter utover elektrobransjen, både for å bidra med vår erfaring og for å lære av hvordan bygg og anlegg jobber for å gjøre bransjen mer inkluderende. Vi er opptatt av å bidra til å skape et inkluderende og godt samarbeid, som gir synergier utover en god prosjektkultur, sier HR Business Partner Sigrid Schibbye og Maritha Bjørnbeth, som er leder for Service i byggdivisjonen.

De legger til at partnerskapet med Diversitas er et steg på veien for å oppnå et bredere mangfold i eget selskap, i bransjen og i samfunnet generelt.

Schneider Electric har også sitt eget interne kvinnenettverk, og siden 2019 har selskapet vært samarbeidspartner med Oda-nettverket for kvinner i tech.

Nylig vant Schneider Electric årets mangfoldspris for selskaper. Ifølge meldingen har fokus på kjønnsbalanse ført til en dobling av kvinneandelen i selskapet – som nå er på 30 prosent – og en norsk toppledelse hvor 40 prosent er kvinner, fra flere land og i ulike aldre.

Styremedlem Metha Marie Leonhardsen i Diversitas. Foto: Svanhild Blakstad

Styremedlem Metha Marie Leonhardsen i Diversitas. Foto: Svanhild Blakstad

– Vi er veldig glad for å ha med oss Schneider Electric som partner i Diversitas. Det styrker Diversitas-laget, og vi gleder oss til å samarbeide med dem for å gjøre bransjen mer mangfoldig og inkluderende i tiden fremover, sier Metha M. Rosengren Leonhardsen, organisasjonssjef i Mesta og styremedlem i Diversitas.

– Mangfold er en sentral del av vår bærekraftstrategi. Vi ser på det som en fordel og en forutsetning for å utvikle bedre og mer fremtidsrettede løsninger. Vi vet at kvinner som jobber i byggebransjen må takle store og små utfordringer knyttet til det å være en minoritet i et mannsdominert miljø. Vi ønsker å lære av Diversitas, og samtidig være med å påvirke bransjen med vårt syn og arbeid, slik at vi kan endre holdninger og skape en inkluderende kultur, basert på respekt og anerkjennelse for ulikheter, sier Sigrid Schibbye.

Maritha Bjørnbeth ser frem til å samarbeide med Diversitas på flere områder.

– At de nå har etablert Diversitas UNG er er veldig spennende. Det er viktig å la den yngre generasjonen samles for å dele sine erfaringer. De bidrar med andre innfallsvinkler og synspunkter, så det er viktig å skape et eget forum for dem. Vi synes også at det å premiere organisasjoner med prisen Årets mangfoldsbedrift, er et effektfullt tiltak. Slike priser fremmer eierskap hos medlemsbedriftene og fokus rundt nytten av inkludering og dialog, avslutter Bjørnbeth.