PLASS FOR ALLE. – Er det noe vi trenger i bygg og anlegg, så er det fokus på det brede mangfold, og ikke bare kjønn og etnisitet. Det skal være plass for alle slags mennesker i vår næring, sier Metha Marie Leonhardsen i Diversitas. Foto: Svanhild Blakstad

PLASS FOR ALLE. – Er det noe vi trenger i bygg og anlegg, så er det fokus på det brede mangfold, og ikke bare kjønn og etnisitet. Det skal være plass for alle slags mennesker i vår næring, sier Metha Marie Leonhardsen i Diversitas. Foto: Svanhild Blakstad

– Det må gå an å kjøre gravemaskin og være skeiv

Diversitas-nettverket har i løpet av to år satt mangfold i bygg- og anleggsbransjen på kartet. De vil gi rom for alle og øke kjønnsbalansen fra 8 til 20 prosent innen fem år.

I en artikkelserie belyser Byggeindustrien mangfoldet i byggenæringen og de utfordringene og mulighetene som ligger der.