Tom Ivar Myhre avløser Metha Marie Leonhardsen som styreleder i mangfoldsnettverket Diversitas.
Tom Ivar Myhre avløser Metha Marie Leonhardsen som styreleder i mangfoldsnettverket Diversitas.

Han er ny styreleder i Diversitas

Bærekraftsdirektør Tom Ivar Myhre i Backe tok over som styreleder i mangfoldsnettverket Diversitas fra 1. januar.

Myhre  avløser Metha Marie Rosengren Leonhardsen, som har vært styreleder siden opprettelsen av nettverket i 2019. Hun er også en av initiativtakerne til Diversitas.

– Det er en glede å gi stafettpinnen videre til en så kompetent mangfoldskollega, sier Leonhardsen i en pressemelding. Til daglig er hun organisasjonssjef i Mesta.

Leonhardsen vil fortsette i styret, som i dag består av de syv selskapene som stiftet Diversitas. Formålet til Diversitas er å gjøre bygg- og anleggsbransjen til en mer mangfoldig bransje, der blant annet kjønnsbalansen forsterkes, og der det er rom for å være seg selv uavhengig av bakgrunn og utgangspunkt.

Diversitas har i dag åtte tilknyttede partnerbedrifter og jobber for å knytte til seg enda flere virksomheter som partnere.

– Mangfoldsarbeid er sentralt innenfor den sosiale delen av virksomheters bærekraftsarbeid, og Diversitas vil jobbe for at både politikere og beslutningstakere i næringen setter mangfoldsarbeid enda tydeligere på dagsorden, sier den avtroppende styrelederen.

Tom Ivar Myhre ser frem til å videreføre arbeidet i nettverket.

– Diversitas har satt mangfoldsarbeid på dagsorden, og selv om vi har kommet et godt stykke i løpet av disse årene er det fortsatt mye arbeid som gjenstår før vi oppnår målet om kjønnsbalanse og fullstendig aksept av mangfold, sier Myhre.