Illustrasjon: Statsbygg/Ratio Arkitekter

Stor interesse for Statsbyggs syv-milliardersprosjekt

180 leverandører har meldt sin interesse for onsdagens leverandørmøte for Livsvitenskapsbygget i Oslo.

Det er flere enn hva Statsbygg har hatt på tilsvarende møter for milliardutbyggingene Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum og Campus Ås.

Det nye Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo blir Norges største og mest teknisk avanserte forsknings- og undervisningsbygg. Det blir 67.000 kvadratmeter stort og vil koste syv milliarder kroner, inkludert vitenskapelig utstyr.

– Prosjektet driver nybrottsarbeid, blant annet med ambisiøse strategier på bruk av Lean og digitalisering. Det er også valgt en samspillmodell der den fem totalentreprenørene HENT, AF gruppen, GK, Schneider og OneCo er inne fra første dag slik at byggherre, prosjekterende og entreprenører samarbeider om å finne felles løsninger for bygget, opplyser kommunikasjonsleder i Statsbygg, Thale Husby Berg, i en e-post til Byggeindsutrien.

Under møtet vil Statsbygg og totalentreprenørene presentere Livsvitenskapsprosjektets gjennomføringsmodell, og strategiene for Lean, logistikk, digitalisering og systematisk ferdigstillelse.

Statsbygg vil også redegjøre for anskaffelsesstrategien. Fagfeltene elektro, rør, ventilasjon, bygg og utstyr har egne møter med ansvarlige entreprenører/innkjøpere under del to av leverandørdagen.

Møtet foregår på Blindern i Fredrikkebygget onsdag 11. desember.