Daglig leder i foreningen Fair Play Bygg Oslo og omegn, Lars Mamen.

Samler krefter mot arbeidslivskrim - etablerer Fair Play Bygg Norge

I dag har representanter fra Fair Play Bygg Oslo og Omegn, Byggebransjens Uropatrulje i Trondheim og Fair Play Bygg Rogaland etablert Fair Play Bygg Norge, for å styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

Daglig leder Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og Omegn forteller at Fair Play Bygg Norge er etablert for å koordinere arbeid i de enkelte enhetene og for å eie navnet.

– Organiseringen skal ikke gå på bekostning av lokal aktivitet, men gi oss en bedre mulighet til å snakke med politiske myndigheter og organisasjoner i næringen, samt starte opp nye prosjekter. Det er viktig å få opp bevisstheten om arbeidslivskriminalitet, sier Mamen.

Han håper det kan la seg gjøre å starte opp lokale prosjekter i Bergen, Østfold og Nord-Norge.

– Vi er avhengige av lokale krefter for å få dette til. Fair Play Bygg Norge kan hjelpe til med vårt store kontaktnett og erfaring, sier Mamen.

Et nyvalgt styre i Fair Play Bygg Norge består av styreleder Roy Skogstad, byggmester fra Trondheim, nestleder Joachim Espe, rørlegger fra Oslo og medlemmene Rasmus Pollestad, byggmester fra Rogaland, Terje Håland, Fellesforbundet i Rogaland, og Vidar Sagmyr, prosjektleder i Byggebransjens Uropatrulje i Trondheim og representant fra Fellesforbundet. Mamen skal fungere som talsmann for styret.

Verre enn trodde

Mamen sier at tilstanden i byggenæringen er verre enn han trodde da han startet arbeidet.

– Etter at vi startet for halvannet år siden har vi sett at deler av strukturen i næringen er kriminell. Vi finner og avdekker arbeidslivskriminalitet på de minste og på de største jobbene. Dette er noe byggenæringen må jobbe med, sier Mamen.

På spørsmål om det har bedret seg er Mamen usikker.

– Vi avdekker ikke bare skattesvik, men også grov utnytting av til dels sårbare arbeidstakere. I noen tilfeller går det på liv og helse løs og vi jobber med å få fram de skjebnene. Vi opplever at folk blir skadet, banket opp og satt til livsfarlig arbeid. Dessverre har det vokst frem aksept for at vi kan behandle utenlandske arbeidere dårlig. Byggenæringen skal være et godt sted å jobbe både for Peter, Pawel og Ida, sier Mamen.

Vil ha tips

Han sier at de får mange tips.

– Det har ikke blitt nedgang i mengden tips selv om det nå er litt mindre aktivitet i næringen på grunn av korona. De kriminelle har sett sitt snitt i en situasjon der når kontrollorganene har hatt reduserte muligheter. Vi er avhengig av at enda flere tipser oss, sier Mamen.