Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker ASA (f.v.), adm. dir. Ole Erik Almlid i NHO og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen deltar alle på Byggedagene 2019.

Samfunnstopper diskuterer smart arbeidsliv på Byggedagene

Byggenæringen er et av landets viktigste verktøyer til å bygge Norge videre inn i fremtidens hverdag. Hvordan denne jobbens skal gjøres – og hvem som skal utføre oppgavene står i fokus på årets utgave av Byggedagene. Det meldes om stor deltakelse på arrangementet.

Norsk næringsliv er midt inne i en høykonjunktur. Aktiviteten er stor, arbeidsledigheten er rekordlav – og kampen om å utvikle selskapene står i mange tilfeller på hvilken kompetanse du klarer å knytte til virksomhetene.

Dette gjelder i stor grad også for byggenæringen. Her er man midt inne i tidenes infrastruktursatsing – i løpet av noen år skal det investeres rundt 1.000 milliarder kroner i veier, jernbane, flyplasser og havneanlegg. Samtidig pågår det et enormt arbeid med å bygge ut og ruste opp landets sykehus, skoler, omsorgsboliger og øvrige offentlige bygg. I tillegg er aktiviteten innen næringsbygg på et meget høyt nivå – og vi skal selvsagt ikke glemme motoren innen byggenæringen - boligbyggingen.

Denne jobben skal utføres av byggenæringens selskaper og deres ansatte. En rekke kloke hoder og flinke hender omsetter hver eneste dag for enorme summer med å bygge opp landet. Samfunnet setter store krav til hva byggenæringen skal levere. Det forventes at prosjektene skal leveres med god kvalitet – og at selve utførselen skjer på en god og sikker måte.

På Byggedagene tar man i år opp hvem det er son skal gjøre denne jobben. Det jobber i dag rundt 240.000 personer i byggenæringen, men det trengs langt flere.

Fremtidens arbeidsliv
Den norske modellen, med trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden og staten, har stått og står sentralt i dette arbeidet. Hvordan man organiserer fremtidens arbeidsliv vil være avgjørende for at næringen sikrer den nødvendige kompetansen til å bygge landet videre. Det innebærer en satsing på et seriøst arbeidsliv og kompetanse. Dette danner bakteppet på årets utgave av Byggedagene.

For å snakke mer om teamet «Smart arbeidsliv» kommer blant annet konsernsjef Øyvind Eriksen for å fortelle om hvordan Aker ASA jobber for å løse sine oppgaver, både i Norge og ute i den store verden. Adm. dir. Ole Erik Almlid i NHO og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen vil dele sine erfaringer og ønsker rundt hvordan nettopp fremtidens arbeidsliv bør være og hvordan man skal innrette seg for å sikre en velfungerende og seriøs byggenæring. Før disse tre entrer scenen vil BNL-sjef Jon Sandnes dele sine tanker rundt et smart arbeidsliv.

Senere kommer også næringsminister Torbjørn Røe Isaksen for å snakke om hvordan han ser for seg fremtidens næringsliv. I tillegg vil en rekke personer være å finne på scenen i løpet av dagen. Som avslutning på dag 1 vil Jon Gunnar Pedersen (Arctic Securities), holde innlegget med tittelen ”Fra hus og hytte til villa og vinterpalasser – Hvor norske bygginvesteringer er på vei”.

H.K.H. Kronprins Haakon og ordfører i Oslo, Marianne Borgen, vil overvære åpningen av konferansen 3. april på Radisson BLU Plaza Hotel.

Bygg21 på dag 2

Som tidligere vil man på dag 2 av arrangementet høre mer om Bygg21 og deres arbeid. Dag 2 er et samarbeid mellom Bygg21, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova, DIFI og SINTEF Byggforsk. Her kommer blant annet kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg og den kjente futurologisten Magnus Lindkvist.

Tradisjonen tro blir det også i år arrangert ByggeGalla hvor blant annet prisene Årets Bygg og Årets Anlegg, samt Årets Trebyggeri, deles ut.

Adm. dir. Ragnar Sandin i Byggeindustrien kan fortelle om god deltakelse på årets utgave av Byggedagene.

– Det kommer fortsatt mange påmeldinger – og det ser lovende ut. Vi ligger blant annet an til å bli rundt 500 personer til stede under ByggeGallaen – hvor de nominerte kandidatene til prisene Årets Bygg, Årets Anlegg og Årets Trebyggeri skal hylles, sier Sandin.

Byggedagene, som går av stabelen onsdag. 3 og torsdag 4. april, arrangeres i regi av Byggeindustrien, BNL og EBA.

Meld deg på arrangementet her

Se programmet her