Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har selv besøkt Condotte på Follobane-prosjektet. Nå er han opptatt av å gi selskapet mediero til å komme ut av det økonomiske uføret de er kommet i. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Samferdselsministeren vil ha Condotte-ro for å sikre norske interesser

– Hvis vi sier noe som ødelegger Condottes økonomiske restrukturering, er det vi selv som taper på det, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om Follobanen-stansen på Condottes to milliardkontrakter.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen holdt et offensivt innlegg om jernbanesatsingen til regjeringen under Multiconsults årlige baneseminar. Men han holder foreløpig mulige Follobanen-løsninger tett til brystet.

Byggeindustrien møtte Ketil Solvik-Olsen på det årlige baneseminaret til Multiconsult i Oslo torsdag ettermiddag.

Ett av budskapene fra statsråden var at staten må få bygd mest mulig infrastruktur for pengene. Men på på tidenes største norske samferdselsprosjekt - Follobanen - er det et mål som er i ferd med å slå sprekker.

Alt av leveranser til Condotte-kontraktene har nå stoppet opp og alt anleggsarbeid  på den konkurstruede entreprenørens del av prosjektet har stått i stille siden mandag denne uken. 

– Ikke en gjeng med banditter

Samferdselsministeren peker på at de økonomiske vanskeligehetene som Condotte har havnet i, ikke skyldes entreprenørens engasjement på Follobanen.

– Problemene skyldes manglende betaling i blant annet Algerie. Og for å understreke det: Bane NOR sier til oss at det arbeidet Condotte har gjort her i landet har vært veldig bra. Det har ikke vært noe å utsette på verken leveranser eller kvalitet, så ingen må tro at dette dreier seg om en gjeng med banditter som ikke har gjort det de skulle, sier Solvik-Olsen til Byggeindsutrien.

Han bekrefter at han engasjerte seg tidlig i saken da de økonomiske problemene til Condotte først ble kjent for to uker siden.

– Dette er et stort prosjekt og enorme summer er involvert. Vi snakker om et prosjekt som vil gjøre Ski til den nærmeste drabantbyen til Oslo S, sier Solvik-Olsen.

Stor tiltro til Bane NOR

Ifølge samferdselsministeren har han stor tiltro til måten Bane NOR og Follobaneprosjektet håndterer situasjonen på. 

– Vi har fått en god gjennomgang av Bane NOR i møtene vi har hatt. De som var representert fra Bane NOR sin side hadde detaljkunnskap til fingerspissene, og sånn sett ble jeg betrygget over at de har flinke folk som følger situasjonen, sier Solvik-Olsen.

– Hva tenker du om at regnskapene til Condotte i 2016 viser at de ga morselskapet i 385 millioner kroner i lån fra det norske prosjektet? Det viser at de har tappet den norske virksomheten som har gått bra?

– Sånn som jeg har forstått strukturen i selskapet, så er den lagt opp slik at dersom det går dårlig i Algerie, så går det dårlig for hele selskapet. Så det hadde uansett ikke reddet situasjonen i Norge.

– Men underleverandørene i Norge kunne vel fått betalt sine utestående krav med de millionene som ble sendt til Italia?

– Nå skal vi ikke ta sorgene på forskudd, og vi skal sørge for at underleverandørene blir ivaretatt på best mulig måte. Bane NOR skal få jobbe med å finne løsninger, og jeg vet at de jobber på høygir. Når ting har spilt seg ut, kan vi heller ta en diskusjon på om vi har gjort ting riktig eller ikke, sier Solvik-Olsen.

– Men hvilke virkemidler kan dere ta i bruk for å ivareta underleverandørene som har store beløp utestående. Kan for eksempel staten gå inn og betale de pengene som mangler direkte for å holde hjulene i gang?

–  Bane NOR ser på mange ulike mulighetsscenarioer og sørger for at man er best mulig forberedt. Nøyaktig hvilke virkemidler som trengs og brukes kommer vi tilbake til. Men det er mange ting som er under vurdering, sier Solvik-Olsen og legger til:

– Jeg er såpass ullen i svarene mine, fordi dette er børssensitivt og alt mulig.

– Men her snakker vi om et familieeid selskap som ikke er på børs?

– Det er riktig, men hvis vi sier noe som ødelegger Condottes økonomiske restrukturering, så er det vi selv som taper på det. Derfor er dette veldig sensitivt. Bane NOR jobber intenst for å finne løsninger som gjør at Condotte og våre interesser blir minst mulig skadelidende. Vi ønsker jo ikke å påføre dem skade, sier Solvik-Olsen.

Strammet inn på kommunikasjon

Byggeindustrien vet at underentreprenørene på prosjektet har fått beskjed av byggherren om at all kommunikasjon nå skal skje via Bane NOR. 

Solvik-Olsen forklarer det strenge kommunikasjonsregimet slik:

– Det er ikke alt det vi snakker om som skal ut nå, rett og slett fordi det handler om selskapenes interesser. Da er det noen ting du ikke kommuniserer via media. Men vi skal sørge for at underleverandørene blir minst mulig skadelidende. Helst skal de ikke bli skadelidende i det hele tatt, sier han.