Stemningen på Follobanen-prosjektet var langt lystigere i 2015 da Gunnar G. Løvås fra Jernbaneverket (nå Bane NOR), administrereden direktør Duccio Astaldi fra Condotte og daværende prosjektdirektør i Follobanen, Erik Smith, undertegnet milliardkontrakter. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Condotte i gang med restrukturering av selskapet: - Fremstår alvorlig, mener advokat

Condotte oppretter et nytt selskap og varsler at Follobanen vil være høyt prioritert. – En restrukturering etter konkursrettslige regler fremstår som en alvorlig situasjon, mener norsk finansadvokat.

Follobane-entreprenøren Condotte, som i dag har hatt krisemøter med Bane NOR, sendte i ettermiddag ut informasjon om den alvorlige situasjonen selskapet har havnet i.

Der kommer det frem at en restruktuering av selskapet er i gang, og at Condotte etablerer et såkalt «NewCo».

- For å kunne klare oss økonomisk med den store ordrereserven vi har bygd opp (nye ordrer i 2017 brakte ordrereserven opp til cirka 6 milliarder euro), og utfordringer med å hente inn store beløp fra ulike offentlige myndigheter, har Condotte startet arbeidet med en omstillingsplan for å ivareta interessene til våre kreditorer. Det innebærer blant annet etableringen av et NewCo, skriver Condotte i meldingen til Byggeindustrien.

Samtidig forsikrer selskapet om at utenlandssatsingen til selskapet ikke stopper opp.

- Det er stort sett i det utenlandske markedet selskapet vil satse i fremtiden, skriver Condotte og inkluderer der Follobanen-prosjektet som ett av flere viktige prosjekt.

- Alvorlig, mener finansadvokat

Partner og advokat i Advokatbyrået Rime, Harald Sætermo, mener situasjonen i Condotte fremstår som alvorlig. Foto: Privat

Partner og advokat Harald Sætermo i advokatfirmaet Rime sier til Byggeindustrien at situasjonen i Condotte virker alvorlig.

- Det de varsler om er en restruktureringsprosess etter italiensk rett. Uten at jeg kjenner detaljene i de italienske reglene virker det som om de har overført den virksomheten som skal videreføres til et nytt selskap. Dette er en restruktureringsmodell som er ganske utbredt og hvor målet er å kunne drive videre i det nye selskapet og så håndtere problemene i det gamle selskapet med siktemål om at det ikke skal påvirke driften i det nye. Det gamle selskapet blir kanskje likvidert, sier Harald Sætermo til Byggeindustrien.

- En restrukturering etter konkursrettslige regler fremstår som en alvorlig situasjon. Siden jeg ikke kjenner de italienske reglene, er det vanskelig å si noe spesifikt om konsekvensene. Men det ligger i kortene at de har betydelige problemer med å betjene sine forpliktelser, legger han til.

Begjæring om rekonstruksjonsprosess

Condotte opplyser i meldingen at kjernevirksomehten til konsernet vil bli overført til et nytt og mer strømlinjet selskap.

Condotte leverte den 8. januar 2018 begjæring om en rekonstruksjonsprosess. Dette er en domstolsstyrt prosess som selskap som er insolvente eller i en økonomisk krisesituasjon, kan benytte seg av.

Formålet er å forsøke å unngå en konkurs basert på kreditorenes godkjenning av et forslag fra til hvordan gjelden i selskapet skal håndteres.

Bane NOR i hastemøter

Bane NOR har torsdag vært i hastemøter med selskapet i Roma der informasjon rundt restruktureringen av Follobane-entreprenøren trolig har vært et sentralt tema.

Byggeindustrien har ikke fått kontakt med Follobanens Roma-delegasjon, men i en pressemelding har de forsikret de norske underentreprenører at de følger situasjonen rundt Condotte tett.

– Bane NOR kan forsikre overfor Condottes underleverandører og andre at vi som byggherre aktivt følger opp Condottes situasjon for å sikre fremdriften i Follobaneprosjektet og sikre at underentreprenørenes interesser blir ivaretatt på en ansvarlig måte, opplyser Follobaneprosjektets anskaffelsesleder, Jan Vormeland, og lover at de skal bidra til at Condottes underleverandører i Norge får jevnlig informasjon om situasjonen i tiden fremover.