Statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet sier de er blitt informert om at to store jernbaneprosjekter står i fare for å overskride kostnadsrammene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

- Samferdselsdepartementet er varslet om risiko for kostnadsøkning

Samferdselsdepartementet krever fokus på kostnadskontroll i både planleggingen og utbyggingen av samferdsprosjekter.

Mandag fortalte Byggeindustrien om InterCity-prosjektet Venjar-Langset gjennom Eidsvoll som sprekker med rundt én milliard kroner.

Utbyggingen av Sandbukta-Moss-Såstad vil også overskride kostnadsrammen på 10,1 milliarder, og i tillegg sliter Bane NOR med kostnadsøkninger i milliardklassen i flere fremtidige prosjekter.

SV og Arne Nævra vil kreve svar fra statsråden om sprekkene i Stortinget.

Samferdselsdepartementet varslet

Til Byggeindustrien skriver statssekretær Anders B. Werp (H) at Samferdselsdepartementet er blitt orientert om at prosjektene Venjar-Langset og Sandbukta-Moss-Såstad prosjekter i er i ferd med å sprekke.

- Jernbanedirektoratet har orientert oss om at Bane NOR har varslet dem om risiko for kostnadsøkninger i de nevnte prosjektene. Foreløpig er begge prosjektene innenfor kostnadsrammen, men med risiko for overskridelser. Direktoratet følger utbyggingen av InterCity-prosjektene og andre jernbaneprosjekter tett, ikke minst når de er i utbyggingsfasen, skriver Werp i en e-post til Byggeindustrien.

Fra 7,8 milliarder til 29 milliarder

Byggeindustrien fortalte også om flere andre planlagte prosjekter som ikke er kommet i utbyggingsfasen som står i fare for å sprekke med flere milliarder.

For det planlagte dobbeltsporprosjektet Seut-Klavestad i Sarpsborg har de estimerte kostnadene eksplodert fra 7,8 milliarder til et estimat på 29 milliarder kroner.

Arna-Stanghelle også er i ferd med å sprekke med flere milliarder kroner. Prosjektet har bedt om at styringsmålet økes til 25 milliarder kroner fra 22 milliarder (2018-tall). Banedelen av prosjektet utgjør en økning på 16 prosent, fra 10,6 milliarder til 12,3 milliarder.

Prisen på Fellesprosjektet E16 Ringeriksbanen kan bli 5,5 milliarder kroner  dyrere enn det beløpet som fremgår i Nasjonal transportplan 2018-2029. Prisen er nå på 33,9 milliarder kroner.

- Samferdselsdepartementet har mottatt forslag til styringsmål (kostnadsanslag) for de to fellesprosjektene E16 Arna-Stanghelle/Vossebanen og Ringeriksbanen/E16 Høgkastet-Hønefoss. Disse er til behandling i departementet nå. Videre planlegging av disse prosjektene vil ta utgangspunkt i styringsmålet departementet fastsetter, skriver Werp. 

- For prosjektet Seut-Klavestad har kostnadene i tidlig fase av planleggingen (kommunedelplan) økt fra om lag 8 mrd. kroner i NTP til 29 mrd. kroner. Det sier seg selv at en slik kostnadsøkning endrer egenskapene ved prosjektet fundamentalt, og her vil det være nødvendig med videre avklaringer om veien videre, fortsetter han og legger til at Samferdselsdepartementet er opptatt av kostnadskontroll i utbyggingsprosjektene på vei og bane.

- Det er derfor viktig at etatene våre og selskapene våre har et særlig fokus på dette i både planleggingen og utbyggingen av samferdselstiltak, skriver han.

SVs Arne Nævra varsler at de vil kreve en redegjørelse om jernbanesprekkene fra statsråd Jon Georg Dale i Stortinget.