SAMARBEIDER. Fra venstre Brede Stokland og Håkon Totland i Tvinn Solutions, og Marie Drange og Anstein Skinnarland, Madaster. Foto: Ellen Høvik

SAMARBEIDER. Fra venstre Brede Stokland og Håkon Totland i Tvinn Solutions, og Marie Drange og Anstein Skinnarland, Madaster. Foto: Ellen Høvik

Samarbeider om forenklet ombruk i prosjekteringsfasen

Madaster og Tvinn Solutions har inngått et samarbeid som skal gjøre det enklere med ombruk i prosjekteringsfasen av et bygg.

Ifølge en pressemelding skal en datadeling mellom selskapenes løsninger kunne gi et forbedret datagrunnlag og en mer effektiv prosjektering med ombrukte byggematerialer.

EU definerer ombruk som en hovedstrategi for å redusere utslipp, og fra 1. juli blir det innført krav om å kartlegge materialer i bygg som rives som egner seg for ombruk.

Det nye samarbeidet skal bidra til å redusere avfall, stimulere sirkulært design og øke ombruk.

– Sirkulærøkonomi er fremtiden, og dette nye samarbeidet gir stor nytteverdi i økosystemet for en sirkulær byggenæring, sier administrerende direktør Marie Drange i Madaster Norge.

Madaster er et digitalt register for byggematerialer, og kombinerer data fra BIM, produktdata, miljødeklarasjoner og råvarepriser for å generere materialpass som gir byggematerialer en identitet.

Plattformen tallfester også byggets karbonavtrykk, sirkularitet og økonomiske restverdi. Dette forenkler ombruk av byggematerialer, gir dokumentasjon for ulike miljøkrav, taksonomi og belønninger i BREEAM NOR 6.0.

Tvinn Solutions utvikler en digital plattform for formidling og prosjektering med ombruksvarer. Målet er å tilgjengeliggjøre ombruksdata fra ulike materialeiere, strukturert i en samlet plattform, noe som vil senke terskelen for å velge ombruk fremfor nye materialer.

– Vi beriker data fra ombrukskartlegging, digitaliserer de fysiske byggematerialene og gjør dem tilgjengelige for arkitekter som digitale tvillinger direkte i BIM. Dette forenkler design- og prosjekteringsprosessen fra tidligfase til ferdig bygg, sier arkitekt og daglig leder Brede Stokland i Tvinn Solutions.

Denne våren har selskapet inngått et pilotprosjekt med Oslobygg KF, med mål om å effektivt kunne «BIM’ifisere» store deler av kommunens kartlagte beholdning, som senere kan deles på tvers av pågående prosjekt.

Erfaringer herfra vil tas med inn i samarbeidet mellom Tvinn Solutions og Madaster.