Fra en tidligere workshop om teknologisk disrupsjon hos RIF. Foto: RIF

RIF, EBA og Arkitektbedriftene samarbeider om samarbeid-workshop

Under tittelen «Styrket samarbeid – Økt lønnsomhet» inviterer Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Arkitektbedriftene og Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA) til workshop.

Det skriver RIF i en pressemelding torsdag.

– Det er mye snakk om et høyt konfliktnivå i næringen. Tettere samarbeid tror vi vil gi færre konflikter og økt lønnsomhet. Vi inviterer derfor den 11. juni til en åpen felles workshop for prosjekt- og prosjekteringsledere på tvers av næringen, sier RIFs utviklingssjef Ari Soilammi i meldingen.

I workshopen skal deltakerne blant annet innom temaene entrepriseformer, anskaffelsesprosessen og prosjekteringsprosessen.

– Det er fire forutsetninger som er avgjørende for et godt prosjekt: Tillit, forutsigbarhet, rimelige økonomiske rammer og god kommunikasjon, sier Per Fredrik Kempf, avdelingsleder for Bygg og bolig i EBA.

– Samarbeidet mellom menneskene i et prosjekt utgjør den reelle forskjellen. Vi har tro på dialog i forkant fremfor å krangle om kontraktsformuleringer i etterkant, supplerer Janeche Bull Borander, utviklingssjef i Arkitektbedriftene, i pressemeldingen.