Illustrasjonsfoto

Har intervjuet 50 bransjeaktører - fire konfliktårsaker peker seg ut

– Jeg begynner å få et ganske bra totalbilde av konfliktproblematikken i norsk anleggsbransje.

Omar Sabri, universitetslektor ved NTNU i Trondheim, forsker på konflikter i norsk anleggsnæring. Foto: NTNU.

Det sier Omar Sabri, universitetslektor ved NTNU i Trondheim, til Byggeindustrien. I 2016 startet han på en PhD hvor han forsker på konfliktnivået i anleggsbransjen og hvor hovedfokus er tvister i vei- og tunnelprosjekter i regi av Statens vegvesen og Bane NOR.

Det siste året har Sabri intervjuet 45-50 sentrale bransjeaktører innenfor kategoriene byggherrer, entreprenører, konsulenter, advokater og akademia. For noen måneder siden avsluttet han den første artikkelen med overskriften «Hvorfor det oppstår konflikter i norske vei- og tunnelprosjekter».

Her peker Sabri på fire ulike hovedårsaker til hvorfor konflikter oppstår:

– De fire viktigste årsakene til konflikter er pengekrangler relatert til sluttoppgjør, uenighet knyttet til anbudsbeskrivelser, lavt prisede kontrakter og endringer i prosjektene. Hvis man ser på helheten, så er disse hovedårsakene knyttet sammen og det er vanskelig å trekke frem en eller to årsaker som peker seg ut, sier Sabri.

Han kommer videre inn på det han beskriver som nærliggende årsaker til konflikter. Der trekker Sabri frem faktorer som dårlig kommunikasjon mellom byggherre og entreprenør, ansvar for forsinkelse, utført mengde i kontrakten og ikke minst manglende oppfølging av uenigheter underveis i prosjektet av både entreprenør og byggherre.

Sunt forhold

Sabri ønsker foreløpig ikke å si noe om hvorvidt entreprenør og byggherre har det samme synet på hvorfor konflikter oppstår, men han fremhever at hele bransjen mener man må gjøre noe med dagens konfliktsituasjon

– Alle forstår at et sunt forhold mellom entreprenør og byggherre er viktig for et velfungerende anleggsmarked. Åpenhet og ikke minst tillit er ord som går igjen når aktørene snakker om forutsetningene for et godt samarbeid, fastslår Sabri.

Forebyggende tiltak

Sabri er i gang med en ny artikkel der han forsøker å komme med svar på hvordan man kan forebygge konflikter i anleggsbransjen. Han ønsker ikke å si veldig mye om dette arbeidet før artikkelen er ferdig, men avslører at det er stor enighet i bransjen om at blant annet riktig kompetanse hos byggherre og entreprenør er avgjørende for å begrense antallet konflikter.

– Nesten alle vi har intervjuet trekker frem relevant erfaring, kompetanse og personkjemi som viktige elementer for å unngå konflikter. Vi ser også at det er meget viktig å håndtere uenigheter fortløpende i prosjektene, og spesielt i de store prosjektene ser vi behovet for å ha en klart definert tvisteløsningsmekanisme, fastslår Sabri, som vil ha klar artikkelen om hvordan man kan forebygge konflikter i anlegg i løpet av 2019.

Frem mot første halvdel av 2020 vil Sabri også se på de beste måtene å løse konflikter når de oppstår og han planlegger å ta for seg en konkret konfliktcase og gå gjennom hva som skjedde i prosjektet fra start til slutt.