Rema åpner grønn butikk i Trondheim

Enova-støttede Rema 1000 i Kroppanmarka i Trondheim bruker nye teknologiske løsninger for å spare energi.

Enova har støttet foregangsprosjektet Rema 1000 i Kroppanmarka i Trondheim, i håp om at den energieffektive Rema-filialen skal bidra til at supermarkedene i Norge blir mer energi- og klimavennlige.

Dette melder Enova i en pressemelding.

- Rema har valgt en teknologi som trolig gjør butikken til bransjens mest avanserte på dette området. Det er nettopp slike innovative prosjekt Norge trenger om vi skal nå målsettingene våre på energi- og klimaområdet, uttaler administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Nyåpnet

Den nye Rema-butikken åpnet torsdag. Gjennom de nye tekniske løsningene vil butikken redusere energibruken med 1/4 sammenlignet med andre Rema-butikker. Sentralt i prosjektet står varmen som butikkens kjøleanlegg produserer. Den nye teknologien sørger for at denne spillvarmen blir brukt til å varme gulvet, og til å holde lasterampene snø- og isfrie i vinterhalvåret. I tillegg er det lagt inn løsninger med energibrønner hvor varme kan lagres om sommeren og hentes om vinteren.

Butikken får også en ny type fasade som sikrer at dagslys kan erstatte deler av innebelysningen, samtidig som den ivaretar god isolasjon. Avanserte teknologiske styringssystemer sørger for optimal, men likevel enkel drift av bygget.

- Dette prosjektet viser hvilket potensial det er i å utvikle teknologiske løsninger som utnytter energi som ellers ville gått tapt. Dagligvarebransjen har hatt et stort fokus på energieffektivisering de siste årene, og har vært en viktig samarbeidspartner for Enova. Det er imidlertid fremdeles mye å hente på å redusere energibruken i denne bransjen. Med dette prosjektet tar Rema et nytt steg, sier Nakstad.

Vil endre markedet

Intensjonen bak Enovas satsning på utvikling av ny teknologi er, ifølge Enova selv, å høste erfaringer og kunnskap som på sikt skal komme markedet til gode. Derfor har det statlige selskapet stilt som krav for støtten på 1 million kroner at Rema Kroppanmarka skal fungere som en demonstrasjonsbutikk for hele dagligvarebransjen.

- Vi forventer at både Rema-butikkene og de andre kjedene tar i bruk ny teknologi som viser seg å ha god effekt. Om alle landets supermarked reduserer energibruken med 25 prosent, vil vi virkelig se resultater.