Foto: Rejlers Embriq

Rejlers Embriq halvveis i AMS-prosjektet

Nettalliansens AMS-prosjekt har kommet halvveis og er i rute til å holde montasjeplanen.

Rejlers Embriq AS inngikk i juli 2015 en avtale med Nettalliansen AS om innføring og drift av nye smarte strømmålere (AMS) til over 180.000 hjem over hele Norge. Montasjen av målere er godt i rute, og 90.000 målere er nå installert. Med dette er Norges største tjenestebaserte IOT prosjekt godt over halvveis til mål, og utrullingen fortsetter i øyeblikket i høyt tempo og er snart er i gang med 20 av de 30 deltakende nettselskapene fra hele landet.

Digitalisering av det norske strømnettet Innføringen av smarte strømmålere er et ledd i en myndighetspålagt digitalisering og modernisering av det norske strømnettet, og innen 1. januar 2019 skal det installeres 2,8 millioner nye målere i Norge. De smarte strømmålerne er et viktig steg i digitaliseringen av strømnettet, som skal medvirke til en mer effektiv nettdrift og nye fremtidsrettede tjenester for forbrukerne sammen med en mer presis og regelmessig måleravlesning.

Omfattende prosjekt

- Nettalliansens AMS-prosjekt er et omfattende prosjekt med både utrulling av målere, instrumentering av nettstasjoner, etablering av sentral IT-løsning og integrasjon med Elhub for de 30 deltagende nettselskapene. Dette er i realiteten et kjempestort landsomfattende IOT prosjekt med mange grensesnitt internt og eksternt og vi er veldig godt fornøyd med at prosjektet er i rute og holder bra tempo på videre utrulling, for tiden hos 13 nettselskap samtidig sier direktør Espen Kåsin i Rejlers Embriq i en pressemelding.

Rejlers Embriq er totalleverandør i prosjektet og også leverandør av Quant tjenesteplattform for innsamling av store datamengder og drift av infrastrukturen, som er en sentral del av prosjektet. Rejlers Embriq skal besørge fullskala drift av hele løsningen frem til 2024, med opsjon på ytterligere 5 år.

Tjenesteleveranse er viktig

- Det føles veldig bra å passere denne milepælen og vi er godt fornøyd med å være i rute til planlagt ferdig montasje av målerne medio 2018. Og ikke minst at vi klarer dette til tross for gjentakende forsinkelser fra Statnett på ferdigstilling og klargjøring av Elhub, sier Torgeir Brovold, adm. dir. i Nettalliansen AS. Dette prosjektet handler om å løse nettselskapenes behov for gode løsninger knyttet til innføring av AMS og Elhub, samt å få på plass god infrastruktur for mer effektiv drift i nettselskapene. Tjenestebasert tilnærming er en viktig del av vår strategi for å kunne levere kostnadseffektiv og fremtidsrettet nettdrift. Da sikrer vi nettselskapene fleksibilitet som vi mener blir avgjørende for videre utvikling av moderne nettselskap, sier Brovold.

Besøker de tusen hjem Prosjektet er landsomfattende med 30 deltagende nettselskap og innen utgangen av 2018 vil montørene besøke over 180.000 norske hjem og bedrifter i over 10 fylker landet rundt. Infrastrukturen som etableres vil øke sikkerheten gjennom overvåkning av leveransekvaliteten hos den enkelte nettkunde i tillegg til den presise timesavlesningen.

- De nye mulighetene for å sikre kvalitet i strømforsyningen kombinert med en mer effektiv nettdrift er vesentlige for oss. Hvis det eksempelvis oppstår problemer med spenningskvalitet

eller jordfeil ute hos en kunde vil vi nå få automatisk varsling og kan umiddelbart iverksette feilretting, forteller Brovold.