Foto: Svanhild Blakstad

Eksperter: - Må endre definisjonen av normalt vær

Vi må oppdatere kriteriene for normalt vær, mener eksperter i Verdens meteorologiorganisasjon. Årsaken er klimaendringene, som har gjort det stadig vanligere med vær som før var “mot normalt».

I dag pleier meteorologer i de fleste land å sammenligne temperatur og nedbør med hva som var vanlig fra 1961 til 1990. Meningen er at folk skal få vite om været avviker fra det normale.

Men nå er denne praksisen utdatert, mener ekspertene i Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). I forrige måned la de fram et forslag om at normalperioden må oppdateres oftere på grunn av de globale klimaendringene.

– Dette tror jeg er fornuftig. Vi ser at det underliggende klimaet endrer seg raskt, sier fysiker Bjørn Samset ved forskningssenteret CICERO til NTB.

Viktig for forsikringsbransjen

Varmeperioder som på 1960-tallet var ekstreme, er blitt forholdsvis vanlige i deler av verden, ifølge Samset.

Av den grunn kan det være lite hensiktsmessig å sammenligne dagens vær med normalen for et halvt århundre siden. Én grunn til å endre dagens praksis er behovet for realistiske kriterier for hva som er “mot normalt» i deler av næringslivet.

– Forsikringsbransjen trenger klare definisjoner, sier Samset.

Han peker på behovet for retningslinjer som avgjør når forsikringsselskaper må utbetale erstatning etter flom og uvær.

– Kan kamuflere endringene

Også norske meteorologer anser i dag været i perioden 1961-1990 for å være “normalt». Målestokken blir trolig endret hvis det kommer nye retningslinjer fra WMO, ifølge forsker Hanne Heiberg ved Meteorologisk institutt.

Hun mener imidlertid at en endring av normalperioden både innebærer fordeler og ulemper.

– Oppdateres normalen veldig ofte, kan det kamuflere endringene som skjer, sier Heiberg til NTB.

Samset tror på sin side at det er fullt mulig å forklare endringene i klimaet selv om normalperioden endres. Medier og folk flest er mer opptatt av om værrekorder brytes, mener han.

Varmerekorder

Mens årets julimåned var den varmeste som noen gang er registrert i Norge, var vinteren ekstremt tørr i deler av landet. På verdensbasis var mai og juni måned de varmeste som noen gang er registrert.

Samset understreker at det er vanskelig å si om en begrenset periode med ekstremt vær skyldes klimaendringer. Samtidig fastslår både han og Heiberg at menneskeskapt global oppvarming gradvis har ført til høyere temperaturer også i Norge.

– Endringene vi har sett så langt, er ikke så store. Det som bekymrer oss, er at forandringene skjer stadig raskere, sier Samset.

Det nye forslaget fra WMOs Kommisjon for klimatologi innebærer at det er været i perioden fra 1981 til 2010 som bør brukes som sammenligningsgrunnlag i de fleste tilfeller. I tillegg skal normalperioden, som i dag endres hvert 30. år, heretter endres hvert tiende år.