Administrerende direktør i Sweco Grete Aspleund.

Rådgiverselskapene kritiske til avlysning - har brukt millioner på konkurransen

Flere av rådgiverselskapene som knivet om å få planlegge ny togtunnel gjennom hovedstaden, reagerer sterkt på at konkurransen ble avlyst. – Alvorlig for Norge, mener Swecos toppsjef.

Disse var prekvalifisert

Seks søkte prekvalifisering. Disse fire ble prekvalifisert:

Multiconsult Norge AS, COWI AS og LPO Arkitekter AS

Norconsult AS og Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS

Rambøll Norge AS og ÅF Engineering (AFRY)

Sweco Norge AS og TYPSA (Spania)

Mandag kunne Byggeindustrien fortelle at Bane NOR har avlyst konkurransen som gjelder teknisk hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor i tunnel fra Oslo S til Lysaker.

Bakgrunnen for avlysningen er at Bane NOR ikke har fått på plass en nødvendig avtale med Jernbanedirektoratet for prosjektet for 2021. Det skjer tross for at det ligger 150 millioner kroner inne i statsbudsjettet for 2021 til prosjektet.

Sweco Norge var et av selskapene som kjempet om oppdraget i samarbeid med spanske TYPSA. Administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco Norge er svært kritisk til avlysningen.

– Den store betenkeligheten for oss er den manglende kontinuiteten og forutsigbarheten vi ser på planleggingen i Samferdsels-Norge. Det må bekymre både politikere og skattebetalerne at det går millioner av kroner tapt i en sånn prosess som dette. Det er ikke bare alvorlig for bransjen at vi har havnet her vi er nå, det er også alvorlig for Norge, mener Aspelund.

Mange millioner

Selskapet har lagt ned mye arbeid og investert store ressurser i tilbudet.

– Dette er et prosjekt der prekvalifiseringen startet i mars i fjor, og så leverte vi et kjempestort tilbud i juli. Vi har involvert alliansepartnere, vi har fått inn utenlandske kollegaer til å bidra og vi har brukt mange millioner kroner på å utarbeide dette tilbudet for Bane NOR. I og med at Bane NOR hadde avtale med Jernbanedirektoratet i 2019 og 2020 for å sette i gang planlegging av prosjektet, i tillegg at det var satt 150 millioner kroner årets statsbudsjettet, så har vi forutsatt at det lå forpliktende planer til grunn, sier Grete Aspelund i Sweco.

Sweco-sjefen sier hun er uroet over kommunikasjonen mellom Bane NOR og Jernbanedirektoratet.

– Etter å ha lest uttalelsene til Bane NOR og Jernbanedirektorartet etter avlysningen, så gjør man seg noen tanker om dialogen mellom dem. Dersom vi skal ha et velfungerende marked for infrastruktur og samferdsel i Norge, så må dialogen være god. Dette er offentlige penger vi snakker om, og slik situasjonen er nå er vi bekymret for hvordan de to byggherrepartene i jernbanesektoren fungerer sammen, sier Aspelund.

Multiconsult: - Enorm ressurssløsing

Konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult. Foto: Erik Burås / Studio B13

Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult, beskriver avlysningen som en enorm ressurssløsing. Rådgiverselskapet deltok i konkurransen sammen med Cowi.

– Jeg tror ikke det har vært intensjonen til Bane NOR, men dette er nærmest å holde selskapene som konkurrerer om oppdraget for narr. Det er noe med tilliten her som får seg en ripe i lakken, sier Grethe Bergly til Byggeindustrien.

– I et samfunnsperspektiv er det også urovekkende at dette oppdraget blir avlyst. Nå pågår det mange store jernbaneutbygginger rundt Oslo som vi ikke får full effekt av. Dette handler om å gjøre ting i riktig rekkefølge, legger hun til.

Har stilt seg spørsmål underveis

Multiconsult-sjefen er bekymret for fremtiden for hele banemiljøet i Norge dersom det blir lite utlysninger for tidligfase.

– Vi står i fare for å miste vedifull kompetanse om vi nå har brukt mange år på å bygge opp, sier hun.

Hun sier overraskelsen var stor over at Bane NOR gikk til steget å avlyse konkurransen. Likevel innrømmer hun at de har stilt seg spørsmål underveis i konkurransen.

– Vi er blitt bedt om å vedstå tilbudet to eller tre ganger i løpet av anbudsprosessen, og da lurer man jo på hva som skjer. Nå skal det jo ikke være kommunikasjon under evaluering, men at hele kontrakten skulle bli avlyst, hadde vi aldri forventet. Når en kunde lyser ut et oppdrag, så antar vi også at bevilgningene er på plass, sier Multiconsult-sjefen.

Norconsult: - Skuffet og lei oss

Konsernsjef i Norconsult, Egil Hogna. Foto: Johnny Syversen

Norconsult var prekvalifisert sammen med Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS i konkurransen. Konsernsjef i Norconsult, Egil Hogna, er også overrasket over avlysningen.

– Vi er skuffet og lei oss fordi vi har jobbet hardt med dette prosjektet. Det er mye arbeid som er gått med, og det som har skjedd nå er en stor overraskelse for oss. Vi stiller oss bak uttalelse i Rådgivende ingeniørers forening i denne saken, og vi håper vi kan få mer forutsigbarhet i fremtiden. Mangel på forutsigbarhet er nettopp noe av det som fordyrer prosjektene generelt, sier Hogna til Byggeindustrien.

Feil modell, mener Bane NOR

Konsernsjef Gorm Frimannslund Foto: Aksel Jermstad/Bane NOR

I et intervju med Byggeindutrien mandag pekte også konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR på manglende forutsigbarhet som en stor utfordring.

– Dette er en veldig lei situasjon for både oss i Bane NOR og ikke minst for bransjen som har investert mye tid og krefter i å konkurrere om dette oppdraget, sa Gorm Frimannslund til Byggeindustrien.

Ifølge Bane NOR-ledelsen trenger de mer handlingsrom og Frimannslund mener avlysningen illustrerer at modellen som Bane NOR og Jernbanedirektoratet jobber etter er feil.

– Når det ligger 150 millioner kroner inne i statsbudsjettet, så må man nesten regne med at prosjektet kommer. Men i dette tilfellet gjorde det ikke det, og konsekvensen er at både vi og rådgiverbransjen har kastet bort tid og krefter på en anbudsprosess som ikke materialiserer seg, sa Frimannslund.

Jernbanedirektoratet peker på kostnadsøkninger

Kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet. Foto: Vidar Ruud / NTB

Kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratatet Svein Horrisland skrev i en e-post til Byggeindustrien at Jernbanedirektoratets prioritering av Oslotunnelen er uendret.

– Kostnadsøkninger på Bane NORs prosjekter gjør det imidlertid vanskelig å få til alle tiltak så raskt som ønskelig. Spesielt når Bane NOR fastholder sin prioritering av drift og vedlikehold, kommenterte Horrisland.

Jernbanedirektoratet understreket at Oslotunnelen ikke er skrinlagt.

– Direktoratet har ikke motsatt seg at avtalen videreføres, men det er viktig for direktoratet å forsikre seg om at det er mulig å gjennomføre andre igangsatte tilbudsforbedringer, før man starter opp nye. Det kan legges til at det ikke er behov for Oslotunnelen for å kunne ta ut effekten av andre igangsatte tilbudsforbedringer. Dette betyr ikke at Oslotunnelen er skrinlagt, men at det er snakk om å utsette kommunedelplanen med noen år, skriver Horrisland til Byggeindustrien.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har kalt avlsyningen beklagelig og varslet at han vil kalle inn Jernbanedirektoratet og Bane NOR til et møte for å få klarhet i saken.

Kontrakten hadde en anslått verdi på mellom 300 og 450 millioner kroner inklusiv opsjoner.