Konsernsjef Gorm Frimannslund Foto: Aksel Jermstad/Bane NOR

Bane NOR avlyser konkurranse for ny togtunnel i Oslo: - Har kastet bort tid og krefter

Ett år etter at Bane NOR lyste ut rådgiverkontrakten for Prosjekt Ny togtunnel gjennom Oslo, avlyser byggherren konkurransen. Det skjer til tross for at det ligger 150 millioner i statsbudsjettet til planlegging av prosjektet. Dermed kastes planene for Oslotunnelen på nytt ut i det blå.

Prosjektet Ny togtunnel gjennom Oslo er det største prosjektet i Bane NORs portefølje, og rådgiverkonkurransen som kom ut i markedet i mars i fjor har alene hatt en anslått verdi på mellom 300 og 450 millioner kroner inkludert opsjoner.

Mandag avlyste Bane NOR konkurransen som gjaldt teknisk hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor i tunnel fra Oslo S til Lysaker.

– Dette er en veldig lei situasjon for både oss i Bane NOR og ikke minst for bransjen som har investert mye tid og krefter i å konkurrere om dette oppdraget, sier Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund til Byggeindustrien.

Foreløpig planområde for ny togtunnel Oslo. Illustrasjon: Bane NOR

Usikkerhet

En ny togtunnel skal doble kapasiteten gjennom Oslo og gjøre togtrafikken mindre sårbar. Togtunnelen vil gjøre det mulig å kjøre regiontog og lokaltog i to forskjellige systemer, og skulle etter planen vært ferdig med nye spor i 2034.

Hva som skjer med fremdriften nå, er usikkert.

– Det vet vi ikke før man velger å starte opp igjen planarbeidene. Men for hvert år som går, blir det forskyvninger, sier Gorm Frimannslund.

Lyste ut kontrakt for ett år siden

Utbyggingsdirektør Stine Ilebrekke Undrum i Bane NOR. Foto: Thor Erik Skarpen

Arbeidet med Prosjekt Ny jernbanetunnel under Oslo har pågått i mange år allerede, og intensiteten i arbeidet har blitt trappet opp i løpet av både 2019 og 2020.

I mars 2020 ble rådgiverkontrakten for den nye togtunnelen i hovedstaden lyst ut.

– Det er en utrolig kompleks og spennende oppgave for rådgivermiljøet i Norge, og det er ett år siden vi involverte bransjen gjennom prekvalifiseringen, sier utbyggingsdirektør Stine Ilebrekke Undrum i Bane NOR.

Gjennom sommeren kom det inn flere tilbud og planen var å inngå kontrakt i høst. Bane NOR ikke har ferdigstilt evalueringen fordi de har avventet avtale med Jernbanedirektoratet.

– Vedståelsesfristen for tilbudene går ut nå i mars, og derfor har vi vært nødt til å gå til dette steget nå, sier Undrum.

– Hvor mange tilbud har dere vurdert?

– Vi har valgt ikke å gå ut offentlig med antall tilbud, og kan ikke si annet enn at vi er godt fornøyd med interessen i markedet, sier Undrum.

I rådgiverbransjen har avlysningen ført til sterke reaksjoner. Bransjeforeningen Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) beskriver det som en skandale. Reaksjonen kan du lese om her:

Har ikke avtale med direktoratet

Bakgrunnen for avlysningen er at Bane NOR ikke har fått på plass en nødvendig avtale med Jernbanedirektoratet for prosjektet for 2021.

Det skjer tross for at det ligger 150 millioner kroner inne i statsbudsjettet for 2021 til prosjektet.

Men med kostnadsøkninger og stadig strammere jernbaneprioriteringer, har tunnelprosjektet falt nedover på prioriteringslisten til Jernbanedirektoratet.

– Helt siden Bane NOR startet opp, så har vi jobbet med våre prosjekter etter avtaler med Jernbanedirektoratet. Noen er flerårige, andre er ettårige. Nesten alle planleggingsoppdrag er ettårige, men for at vi skal klare å produsere raskt nok, har vi med jevne mellomrom valgt å gå ut i markedet med konkurranser før vi har avtaler klare. Dessverre ligger det et element av risiko i det. I dette tilfellet har det dessverre slått svært kraftig ut, sier Gorm Frimannslund.

Ifølge Bane NOR-ledelsen illustrerer avlysningen at modellen som Bane NOR og Jernbanedirektoratet jobber etter er feil.

– Når det ligger 150 millioner kroner inne i statsbudsjettet, så må man nesten regne med at prosjektet kommer. Men i dette tilfellet gjorde det ikke det, og konsekvensen er at både vi og rådgiverbransjen har kastet bort tid og krefter på en anbudsprosess som ikke materialiserer seg, sier Frimannslund.

Jobber med ny modell

Ifølge Bane NOR-sjefen jobber Samferdselsdepartementet nå med en ny modell der Bane NOR blir underlagt departementet direkte gjennom en egen rammeavtale.

Bane NOR-ledelsen har lenge uttrykt klare ønsker om at de må få større handlefrihet til å styre sin egen portefølje.

– Modellen vi jobber etter i dag, fungerer ikke som den skal. Den gir ikke oss forutsigbarhet, og den gir ikke bransjen forutsigbarhet, sier Frimannslund, som understreker at han ikke kritiserer Jernbanedirektoratets prioriteringer.

– Vi bestrider ikke Jernbanedirektoratets vurderinger, og det kan godt være at de er riktige. Men de er også et offer for den modellen vi jobber etter i dag, sier Frimannslund.

– Det er under ett år siden det ble kraftige reaksjoner i bransjen da Bane NOR avlyste et stort rådgiveroppdrag på utbyggingen mot Hamar. Hvilke reaksjoner forventer dere fra markedet nå?

– Vi forventer at dette vil føre til skuffelse blant våre rådgivere, og så håper vi at det snarest mulig ender opp med en situasjon der vi får andre rammebetingelser enn i dag. Vi må gjenskape tilliten i markedet, sier Frimannslund.

– Frykter dere at dere har mistet tillit nå?

– Nei, men når bransjen bruker mye tid og krefter på en konkurranse, og de ikke kan være trygge på at den kan gjennomføres, så vil forholdet påvirkes. Vi ønsker oss også mer forutsigbarhet, og hele poenget er at det er regimet som vi er underlagt som har ført oss opp i den situasjonen vi er i nå. Det er ikke gunstig for noen parter, sier Frimannslund.

Jernbanedirektoratet: Oslotunnelen er ikke skrinlagt

Kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet. Foto: Vidar Ruud / NTB

Kommunikasjonssjef i Jernbane-direktoratatet Svein Horrisland skriver i en e-post til Byggeindustrien at Jernbanedirektoratets prioritering av Oslotunnelen er uendret.

– Kostnadsøkninger på Bane NORs prosjekter gjør det imidlertid vanskelig å få til alle tiltak så raskt som ønskelig. Spesielt når Bane NOR fastholder sin prioritering av drift og vedlikehold, skriver Horrisland i eposten til Byggeindustrien.

Han understreker at Oslotunnelen ikke er skrinlagt.

– Direktoratet har ikke motsatt seg at avtalen videreføres, men det er viktig for direktoratet å forsikre seg om at det er mulig å gjennomføre andre igangsatte tilbudsforbedringer, før man starter opp nye. Det kan legges til at det ikke er behov for Oslotunnelen for å kunne ta ut effekten av andre igangsatte tilbudsforbedringer. Dette betyr ikke at Oslotunnelen er skrinlagt, men at det er snakk om å utsette kommunedelplanen med noen år, skriver Horrisland til Byggeindustrien.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier mandag kveld til Byggeindustrien at han vil ha en samtale med både Jernbanedirektoratet og Bane NOR for å få klarhet i saken om avlysningen av rådgiverkonkurransen for Oslotunnelen.