Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening.

Reagerer kraftig på kontraktsavlysning: - En skandale som Hareide må rydde opp i

Bransjeforeningen Rådgivende ingeniørers forening (RIF) beskriver avlysningen av konkurransen om ny togtunnel gjennom Oslo som en skandale.

Mandag kunne Byggeindustrien fortelle at Bane NOR avlyser konkurransen som gjelder teknisk hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor i tunnel fra Oslo S til Lysaker.

Rådgiverkontrakten har vært i markedet i ett år, og har en anslått verdi på mellom 300 og 450 millioner kroner. Etter planen skulle oppdraget vært tildelt før jul, men nå kastes prosjektet ut i usikkerhet.

Avlysningen vekker kraftige reaksjoner i rådgiverbransjen.

– Vi stiller spørsmål ved hvordan dette i det hele tatt er mulig. Dette er en massiv ressurssløsing med fellesskapets midler og et ødeleggende grep for eksistensen av et fortsatt norsk kompetansemiljø på norsk jernbaneutbygging. Vi forventer at samferdselsministeren innkaller partene til sitt kontor og rydder opp i denne skandalen snarest, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF til Byggeindustrien.

– Et slag i ansiktet for pendlerne, mener RIF

Hun mener saken ikke bare er alvorlig for bransjen, men for alle som pendler til og fra Oslo hver dag.

– En ny Oslo-tunnel for jernbane er ansett som et av de viktigste grepene for å bedre togtilbudet i hele landet. Oslo er navet og flaskehalsen for store deler av den norske jernbanetrafikken. Dagens tunnel er Europas tyngst belastede togtunnel. Den er allerede fullt utnyttet og det er ikke mulig å øke kapasiteten. Behovet for å starte planleggingen av ny tunnel under Oslo har vårt påtrengende i årevis, spesielt for alle de hundretusen som ukentlig pendler med toget til jobb i Oslo. For dem er Bane NORs beslutning en skandale og et slag i ansiktet, sier Hansteen.

Hun mener det er uforståelig at Bane NOR ikke har fått til en avtale med Jernbanedirektoratet.

– Ny jernbanetunnel har vært diskutert i over 30 år nå. Stortinget har bevilget 150 millioner til planlegging av blant annet denne tunnelen i år. Både Stortinget og næringen er holdt for narr med avlysningen av denne konkurransen. At Bane NOR og Jernbanedirektoratet nå ikke klarer å stokke bena riktig, er rett og slett ikke godt nok. Hele Intercity-prosjektet avhenger av ny jernbanetunnel, og uten den reduseres samfunnsnytten av hele prosjektet betydelig, sier Hansteen.

Frykter kompetanse forsvinner

Ifølge RIF har midler avsatt til baneplanlegging blitt redusert med 75 prosent siden 2017.

– Dette vil medføre realisering av betydelig færre nye baneprosjekter i fremtiden. Med denne avlysningen kan man risikere at verdifull jernbanekompetanse forsvinner fra Norge. Dette er et eksempel på fravær av forutsigbarhet i en tid hvor nettopp forutsigbarhet og full fart fremover er det som trengs for å holde hjulene i gang i en Norges største fastlandsnæring, sier Hansteen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide varslet mandag kveld en samtale med både Jernbanedirektoratet og Bane NOR for å få klarhet i saken om avlysningen av rådgiverkonkurransen for Oslotunnelen.