Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Penger igjen til ENØK i kommunale utleieboliger

Husbanken oppfordrer kommunene til å søke om midler til energiøkonomisering av kommunale utleieboliger, og presiserer at det fortsatt er penger igjen til dette formålet.