Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Milliardøkning til Husbanken i budsjettforlik

I forliket mellom Ap, Sp og SV til revidert nasjonalbudsjett økes lånerammen i Husbanken med tre milliarder kroner, ytterligere to milliarder settes av til bokvalitetslån, og 500 millioner settes inn til lån for studentboligbygging og for startlån til førstegangsetablerere.