Administrerende direktør Nina Solli i NHO Byggenæringen. Foto: Frode Aga
Administrerende direktør Nina Solli i NHO Byggenæringen. Foto: Frode Aga

– Revidert statsbudsjett bra for byggenæringen

Administrerende direktør Nina Solli i NHO Byggenæringen mener partene har lyttet til byggenæringen som har slått alarm.

Boligpakken regjeringspartiene og SV lanserte i dag består av tre milliarder kroner i økte utlånsrammer for Husbanken, bygging av flere studentboliger og 300 millioner til energieffektivisering.

– Dette er bra for byggenæringen. Det at regjeringen og SV kommer med en egen boligpakke viser at man har lyttet til bedrifter og ansatte som har slått alarm. Det bygges fortsatt alt for få nye boliger, og det går ut over alle som trenger et sted å bo. Vi er fortsatt bekymret for at vi får en prisgalopp den dagen markedet tar seg opp, skriver Nina Solli i en kommentar til Byggeindustrien.

Hun peker på at tall fra Boligprodusentene viser at man styrer mot et underskudd på 40.000 boliger de kommende årene. 

– Alle tiltak som kan bøte på dette er velkomment. Ordningene i Husbanken har vist seg å være treffsikre for å øke boligforsyningen. Vi håper dette peker retning for statsbudsjettet for 2025. Den krevende boligsituasjonen er ikke løst med forhandlingene i revidert budsjett. Å øke Husbankens utlånsrammer er et godt virkemiddel, som bør forsterkes. Første anledning regjeringen har for å bidra ytterligere, er å endre utlånsforskriften rett over sommeren, fortsetter Solli.

I Boligpakken ligger også økt satsing på energieffektivisering, hvorav 50 millioner til kommunale bygg og 250 millioner til Enova.

– For å lykkes med klimaomstillingen, er vi avhengig av mer kraft. Energieffektivisering av bygg er det raskeste og minst konfliktfylte vi kan gjøre for å frigjøre mer kraft og redusere behovet for nettutbygging. Nå har kommunene fått en tydelig beskjed om å gå foran i arbeidet med å kutte energibruk i egne bygg. Vi forventer ambisiøse bestillinger fra kommunene fremover, sier Solli.

Hun tror ikke tiltakene som ble presentert i dag alene vil snu markedssituasjonen for alle deres bedrifter, men at det er et steg i riktig retning.

– Vi håper dette peker retning for statsbudsjettet for 2025. Den krevende boligsituasjonen er ikke løst med forhandlingene i revidert budsjett. Å øke Husbankens utlånsrammer er et godt virkemiddel, som bør forsterkes. Første anledning regjeringen har for å bidra ytterligere, er å endre utlånsforskriften rett over sommeren, utdyper hun.