Byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Geir Lippestad, under første gravetak på den fossilfrie anleggsplassen på Lambertseter i Oslo. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Oslo tok klimasølv for satsing på fossilfri anleggsplasser

Fossilfrie anleggsplasser i Oslo kommune blir lagt merke til. Men miljøsatsingen i Oslo måtte se seg slått av Hordaland som vant Zero-konkurransen for beste lokale klimatiltak.

Hordaland fikk prisen for sine strenge miljøkrav i ferjeanbud onsdag kveld under Zero-konferansen.

Men selv om det ikke ble førsteplass på de fossilfrie anleggsplassenee i Oslo,  var byråd næring og eierskap i Oslo, Geir Lippestad, likevel svært fornøyd med sølvet i klimakonkurransen til miljøstiftelsen Zero.

– Dette byrådet har satt ambisiøse klimamål. Derfor er det en enorm inspirasjon å bli kåret som nummer to blant landets kommuner i årets Zero-konkurranse for lokale klimatiltak. Vi skal sørge for at alle våre større byggeplasser blir fossilfrie fremover, sier Geir Lippestad i en pressmelding.

Miljøhovedstad

Målet er at Oslo skal bli Europas miljøhovedstad. Det innebærer at klimautslippene må halveres innen 2020 og NOx-utslippene skal reduseres med 60 prosent innen 2022.

Anleggsmaskinene står for rundt 6,5 prosent av klimagassutslippene i Oslo. Derfor innfører nå alle eiendomsforetakene i Oslo kommune fossilfrie byggeplasser der dette er praktisk mulig og hensiktsmessig, sier Lippestad

God respons fra bransjen

Som første byggherre i landet la ett av Oslo kommunes foretak, Kultur- og idrettsbygg, inn konkrete krav i anbudskonkurransen om byggingen av Lambertseter flerbrukshall, om at alle anleggsmaskiner skulle være elektriske eller gå på biodiesel under byggingen.

Responsen fra bransjen var så god at fossilfri anleggsdrift nå ligger som et krav i alle kommunens prosjekter så langt det lar seg gjøre.

– Etter et par måneder med anleggsdrift, er erfaringene fra Lambertseter flerbrukshall så langt veldig gode. Vi ser at vi har hatt en reduksjon i forbruk av biodiesel målt opp mot vanlig diesel. I tillegg er gravemaskinene som går på biodiesel mindre støyende og luktfri. Gravemaskinføreren rapporterer også om bedre luft i førerhuset, sier Eli Grimsby, byggherre og direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF i melding.

Omsorgsbygg har tatt utfordringen og gjennomførte i mars en dialogkonferanse med bransjen om hvordan man kunne få til fossilfrie løsninger på byggeplassog igangsatte Fossum barnehage som fossilfri byggeplass i høst.

Tverrpolitisk om ferjeanbud

I Hordaland fylkeskommune var de stolte over prisen de fikk for sine krav i fjernekontraktene.

– I saken om miljøkrav i framtidens ferjekontrakter samlet vi oss tverrpolitisk og la høyeste miljøkrav til grunn. Dette viser at ved store offentlige innkjøp er det viktig å sette krevende miljøkrav, sier fylkesvaraordførar Pål Kårbø til fylkeskommunen sine nettsider.

Som den første fylkeskommunen i landet har Hordaland stilt strenge krav om reduksjon av klimagasser for hele ferjeflåten. Kravet er på minst 55 prosent reduksjon av klimagassutslippene i neste kontraktsperiode for de 16 ferjeforbindelsene.

Tøffe krav

Ifølge fylkeskommunen viser de tøffe kravene som ble stilt resultater.

– 87 prosent av utslippene blir redusert på de syv sambandene som nå er tildelt i den første anbudsrunden. Den største reduksjonen blir oppnådd fordi de gamle ferjene vert skifta ut med elektriske, sier Kårbø.