<p>Nye illustrasjoner av hvordan Jordal Amfi skal se ut. Illustrasjon: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF/Hille Melbye Arkitekter</p>Nye Jordal Amfi. Illustrasjon: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF/Hille Melbye ArkitekterNye Jordal Amfi. Illustrasjon: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF/Hille Melbye ArkitekterNye Jordal Amfi. Illustrasjon: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF/Hille Melbye Arkitekter

Går for fossilfri anleggsplass på Jordal Amfi

Jordal Amfi, Lambertseter flerbrukshall og en rekke andre kommunale byggeprosjekter i Oslo skal ha fossilfri anleggsdrift.

Adm direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg KF Oslo. Arkivfoto: Svanhild Blakstad

Når spaden stikkes i jorda for en ny flerbrukshall på Lambertseter i Oslo i månedsskiftet september/oktober, vil anleggsdriften være fossilfri.

Lambertseter flerbrukshall, som er det første fossilfri-prosjektet i Norge, markerer samtidig starten for en rekke andre mer miljøvennlige byggeplasser i hovedstaden.

Fossilfri-kravet blir nå standard i alle prosjektene til det kommunale foretaket selskapet Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Det betyr at alle anleggsmaskiner enten skal være elektriske eller gå på biodiesel.

Fossilfritt på Jordal
Også totalentreprisen for Jordal Amfi, som har tilbudsfrist 16. september, er lyst ut med fossilfri anleggplass som et av kravene til entreprenørene.

Ifølge administrerende direktør for Kultur- og idrettsbygg i Oslo, Eli Grimsby, har de ikke fått negative tilbakemeldinger fra bransjen på miljøkravet.

– Vi har ikke mottatt en eneste henvendelse som problematiserer kravet om fossilfri byggeplass på Lambertseter. Det var heller ingen som la inn noe forbehold i tilbudene sine, og derfor gjør vi det nå til en standard i våre kontrakter, sier Eli Grimsby.

– Det kan kanskje være noen anlegg, for eksempel i marka, der det kan være problematisk å få det til 100 prosent, men vi innfører dette så langt det lar seg gjøre, legger hun til.

Positivt, mener bransjen

EBA-leder Kari Sandberg. Arkivfoto: Kjetil Ekkeren

I bransjeforeningen EBA er de i utgangspunktet positive til fossilfrikravene i Oslo.

- Det at man får nye miljøkrav inn er positivt, så lenge det er forutsigbare krav som er godt beskrevet i kontrakten, sier EBA-leder Kari Sandberg.

Hun mener bransjen vil tilpasse seg strengere miljøkrav innen anleggsdrift når premissene tydelige.

– Bransjen kan levere det kunden etterspør, men byggherren må også være klar over at dette har en kostnadsside og at dette derfor også handler om hva bransjen kan prise. Stimuleringsordninger har historisk vist seg å fungere, sier Sandberg. 

Flere barnehageprosjekter fossilfrie

Jordal Amfi og Lambertseter flerbrukshall er ikke de eneste prosjektene i Oslo der det settes krav til fossilfri anleggsdrift.

Det kommunale foretaket Omsorgsbygg har nylig lyst ut kontrakter for fire barnehager som skal bygges som plusshus og med fossilfrie anleggsplasser.

Prosjektene, som har en total prislapp på rundt 200 millioner kroner, har tilbudssfrist fra slutten av september til midten av oktober. Alle barnehagene skal stå ferdig i løpet av 2017.

Må bygge klimanøytralt

Administrende direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg.

I siste utgave av Byggeindustrien forklarer administrerende direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg hvorfor de har valgt å bygge plusshusbarnehager og satse på fossilfrie byggeplasser.

– Omsorgsbygg planlegger i dag bygg med en levetid langt inn i det klimanøytrale samfunnet. Vi må derfor planlegge bygg tilpasset det fremtidsscenariet som vi har forpliktet oss til. Omsorgsbygg må bygge så klimanøytralt som mulig, og samtidig kompensere for de klimagassutslippene vi kan, sier Per Morten Johansen.