Byrådsleder Raymond Johansen under pressekonferansen der byrådet i Oslo la fram sitt forslag til budsjett for 2022. Foto: Ali Zare / NTB

Byrådsleder Raymond Johansen under pressekonferansen der byrådet i Oslo la fram sitt forslag til budsjett for 2022. Foto: Ali Zare / NTB

Oslo kommune sliter med å nå egne klimamål

Byrådet i Oslo satser på klimatiltak, aktivitetsskole og skolemat i sitt budsjettforlag for 2022. Men de er ikke i rute til å nå sitt eget klimamål.

Oslo bystyre har vedtatt at utslippene av klimagasser i Oslo skal reduseres med 95 prosent i 2030 sammenlignet med 2009. Byrådet er klare på at de ikke kommer til å nå klimamålet, men gjør store grep for å redusere utslipp i årene som kommer.

Med dagens kurs kommer Oslo bare rundt halvveis i mål i 2030, skriver Aftenposten.

I en pressemelding i forbindelse med forslaget til budsjett for 2022 heter det at det er særlig viktig å kutte utslipp fra trafikk, avfallsbehandling og bygg- og anleggsvirksomhet, som står for 90 prosent av klimagassutslippene i Oslo.

– Vi skal vise verden at det er mulig å omstille oss på en måte som kutter utslipp og skaper jobber, men uten at det øker de sosiale forskjellene, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Øker antall elbusser

Johansen sier at de i det nye budsjettet tar nye steg for å gjøre Oslo til nullutslippsby ved å elektrifisere så godt som alle busser og båter i kollektivtransporten i Oslo.

Byrådet foreslår blant annet å øke fra 67 til 520 elbusser i Oslo.

– I dag er omtrent 11 prosent av antall kjørte kilometer med buss og båt i Oslo utslippsfrie. Når de nye bussene er faset inn i 2023, vil andelen være på nesten 100 prosent. Det er effektiv klimapolitikk som gir raske og store utslippskutt, sier Johansen.

– På et år, fra 2019 til 2020, kuttet vi kommunens egne utslipp med 39 prosent. Med dette budsjettforslaget nærmer vi oss dagen da kommunen ikke lenger trenger å kjøpe bensin eller diesel. Ruters busser og båter vil gå på strøm eller biogass, og tunge kjøretøy og anleggsmaskiner vil raskt skiftes ut med løsninger uten utslipp, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

God økonomistyring

Byrådets budsjettforslag for 2022 er på totalt 85 milliarder kroner, der 66 milliarder går til drift, og 19 milliarder går til investeringer.

– Byrådet har god økonomistyring, og Oslo kommune fører en langsiktig økonomisk politikk der vi har sørget for inntekter til kommunen. Det gir oss muligheten til å prioritere og investere i det som er viktig, og samtidig levere et ansvarlig budsjett på vei ut av en svært urolig tid, sier Wilhelmsen.

Gratis AKS og skolemat

Av andre ting i budsjettet kommer det fram at byrådet innfører gratis aktivitetsskole for alle elever på 2. trinn fra 2022 og 3. trinn fra 2023. Det foreslås å innføre gratis skolemat i videregående skole fra skoleårets start 2022-2023, og fra skoleårets start 2023–2024 i ungdomsskolen.

Det blir ikke billigere kollektivbilletter, der det har blitt uttalt et mål om 20 prosent reduksjon.

NRK skriver at dette blant annet skyldes at takstopplegget er felles med Viken. Hele billettsystemet er dessuten under lupen fordi folks reisevaner trolig vil endre seg varig etter koronapandemien.