Solcelleanlegget på Økern sykehjem sto ferdig før sommeren. Åse Lekang Sørensen i Norsk solenergiforening ser fram til byggingen av nye solcelleanlegg på privatboliger framover Foto: Norsk solenergiforening

Oslo kommune med solcellekampanje

Oslo kommune lanserer en ny kampanje hvor de støtter 40 % av kostnadene for solcelleanlegg i boliger.

Oslo kommune starter nå en ny solcellekampanje hvor de støtter 40 % av kostnadene for solcelleanlegg i husstander med inntil fire boenheter. Tilskuddet forvaltes av Klima- og energifondet, som tar i mot søknader fra 10.desember. Kampanjen er begrenset med en totalramme på 2 millioner kroner.

- Vi ser nå en positiv utvikling innen bruk av både solceller som produserer strøm og solfangere som produserer varme, sier Åse Lekang Sørensen i Norsk solenergiforening.

- Det er viktig at insentiver bidrar til å øke markedet for solenergi, og fram til nå har det ikke vært noen utløsende finansieringsordninger for solceller i boliger. Det er fantastisk at Oslo kommune nå går foran med en solcellekampanje.

Norsk solenergiforening viser til erfaringer fra solenergisatsinger i andre land, hvor prisene har gått kraftig ned ettersom markedet har økt.

- Et større marked innen solenergi vil føre til økt kunnskap og oppmerksomhet rundt teknologien hos byggeiere og andre. Videre vil flere solenergisystemer føre til økt kunnskap og reduserte kostnader hos leverandører og installatører, noe som igjen vil føre til reduserte priser for kundene samt nye teknologiløsninger, sier Sørensen.