Direktør Hans Olav Storkås i AF Bygg Prosjektpartner. Fotomontasje: AF Gruppen

Oppretter mobil, landsdekkende AF-enhet

AF Bygg Sør og AF Bygg Rogaland er slått sammen til å bli AF Bygg Prosjektpartner, en ny, mobil enhet i entreprenørkonsernet.

AF Gruppen leter i disse dager etter prosjektledere som skal styrke den videre satsingen innenfor bygg i konsernet, AF Bygg Prosjektpartner. Den nye AF-enheten er en sammenslåing av AF Bygg Sør og AF Bygg Rogaland, og vil fortsatt ha tilstedeværelse i de to regionene med kontorer i Kristainsand og Stavanger, men omtrent halvparten av virksomheten planlegges også å legges utenom, hovedsakelig i vekstområdene i øst og landet rundt sammen med faste landsdekkende kunder.

– Vi utvider markedsområdet vårt, og vil blant annet utnytte markedet i pressområder, samt følge enkeltkunder. I navnet ligger det at vi ønsker å være en partner, og vi vil satse på relasjonsmarkedet. Vi vil tilby forutsigbare resultater til fast antatt pris, og vi vil være svært interesserte i samspillskontrakter, sier direktør Hans Olav Storkås i AF Bygg Prosjektpartner.

I dag har enheten omtrent 30 funksjonærer, men Storkås sier til Byggeindustrien at man ser for seg trinnvis og lønnsom vekst fremover.

2017 blir første hele kalenderår for AF Bygg Prosjektpartner, og Storkås forteller at man i dag ser for seg en omsetning på mellom 300 og 400 millioner kroner i løpet av oppstartsåret.

– Potensialet som vi ser, er stort. Jeg tror for eksempel at vi kommer til å bite bra fra oss innenfor vekstområdene på Østlandet, sier han.

Storkås forteller at et viktig element ved den nye AF-enheten blir satsing på ny effektiviserende teknologi som BIM og VDC (Virtual design and construction).