Fortsatt solide resultater fra AF Gruppen

AF Gruppen leverer gode marginer i 2. kvartal. Ordreinngangen i kvartalet var på 4,2 milliarder kroner. 

Morten Grongstad

AF Gruppens omsetning var 3,170 milliarder kroner (3,490) i 2. kvartal og 5,877 (6,024) i 1. halvår. Resultat før skatt ble 249 millioner kroner (262) i 2. kvartal og 435 millioner (397) i 1. halvår. Resultatmarginen ble 7,8 prosent (7,5 prosent) i 2. kvartal og 7,4 prosent (6,6 prosent) i 1. halvår.

- Jeg er stolt av våre medarbeidere som fortsetter å levere solide resultater i alle seks virksomhetsområder. Vi har prosjektorganisasjoner som presterer godt og legger til rette for god og sikker drift sammen med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. Solide marginer både i kvartalet og for første halvår gir et godt utgangspunkt for AF Gruppen fremover, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Sterk ordreinngang i kvartalet ga en ordrereserve per 30.06.16 på 11,626 milliarder kroner (11 552). Kontantstrøm fra driften ble 190 millioner kroner (223) i 2. kvartal og 342 millioner (716) i 1. halvår.

AF Gruppen hadde per 30.06.16 netto rentebærende fordringer på 300 (94) millioner kroner.

- AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Derfor inkluderes tall fra underleverandørene i skadestatistikken. H-verdien for 2. kvartal var 0,7 (0,8). For 1. halvår var H-verdien 1,3 (0,4). For 2. kvartal var sykefraværet 3,3 prosent (3,2 prosent), og for 1. halvår var det 3,8 prosent (3,9 prosent), hetter det i en melding fra selskapet.