Traseen for Sandøytunnelen, sett fra Kirkjubø på Streymøy over til Sandøy. Foto: Norconsult

AF Gruppen lavest på færøysk milliardprosjekt

AF Gruppen er lavest på byggingen av to store tunneler på Færøyene.

Da anbudsprotokollen ble klar tirsdag viste den at AF Gruppen med sitt tilbud på 1.875.850.764 færøyske kroner, mens NCC fulgte like bak med 1.891.370.789 færøyske kroner, skriver nettavisen Portal.

Den færøyske valutaen speiler den danske kronen, så det er snakk om et prosjekt over 2,2 milliarder norske kroner.

Det har vært stor interesse rundt megaprosjektet som består av to lange undersjøiske tunneler som skal forbinde Streymøy med Eysturøy og Streymøy med Sandøy. Begge tunneler har en lengde på elleve kilometer, det vil si at hver færing får en halv meter ny tunnel, i tillegg til den ene meteren hver av de allerede har fra før.

Man har allerede startet opp og kommet godt i gang med de forberedende entreprisene som er knyttet til bygging av tilkjørselsveier fra eksisterende hovedvegnett og til påhuggene. Dette er arbeid som utføres av lokale entreprenører.