Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Vegard Wivestad Grøtt NTB scanpix

Økt bekymring for boligprisene

Høye krav til standard og beliggenhet, men økt bekymring over prisutvikling. Slik beskrives boligkjøperen i Krogsveens ferske Boligkjøperindeks.

– Det er tredje året vi gjennomfører Boligkjøperindeksen, men første året vi gjør dataene tilgjengelige for alle. Kunnskap om boligkjøperen er viktig for alle som jobber med kjøp og salg av bolig, men også for den som har tenkt å selge bolig. Boligkjøperindeksen avslører for eksempel at skal du selge bolig i Buskerud, bør du kanskje pusse opp før du selger. Her er man nemlig minst interessert i å kjøpe oppussingsobjekter, sier direktør forretningsutvikling og kommunikasjon Karsten Onsrud i Krogsveen i en pressemelding.

2369 boligkjøpere har svart på undersøkelsen, som er den eneste i sitt slag fordi den tar temperaturen på de som akkurat nå er i markedet på jakt etter bolig.

Indeksen behandler fire temaer som er sentrale når man skal kjøpe ny bolig; finansiering, flytte- og reiseavstander (beliggenhet), bomiljø og boligstandard.

Vil fortsatt kjøpe først

57 prosent av de som eier bolig fra før planlegger i år å kjøpe før de har solgt, mens bare 25 prosent vil selge først.

– I et stigende marked vil man typisk kjøpe først og selge etterpå. Vi kan ikke tolke dette som annet enn et signal om at norske boligkjøpere stadig har god tro på markedet og at prisstigningen på boliger vil fortsette, sier Karsten Onsrud.

– Boligkjøperindeksen viser også at mange boligkjøpere lar seg friste av det lave rentenivået. 1 av 4 boligkjøpere sier de ser etter dyrere bolig på grunn av dagens lave rentenivå, forsetter han.

Økt bekymring blant boligkjøperne

Men stadig flere boligkjøpere bekymrer seg over temperaturen i markedet. 67 prosent mener at prisene begynner å bli for høye, eller de er redde for at toppen er nådd og at det går mot et prisfall. Dette er en økning på 10 prosentpoeng sammenlignet med i fjor.

Bekymringen knytter seg imidlertid ikke til å få finansiering fra banken. Hele 85 prosent opplever at det er enkelt å få finansieringsbevis. 76 prosent sier de kan møte bankenes egenkapitalkrav på 15 prosent.

– Men her ser vi betydelige aldersmessige forskjeller. Nær halvparten – 46 prosent – av kjøperne under 29 år sier at de er nødt til å møte egenkapitalkravet på en annen måte. Det kan dreie seg om forskudd på arv, personlig kausjon eller sikkerhet i foreldres eiendom. Det er ingenting som tyder på at det blir lettere for de unge å komme seg inn på boligmarkedet, sier Onsrud.

Høye krav til standard

Årets boligkjøpere stiller høye krav til standard, og de vil helst slippe å pusse opp. Drøyt 84 prosent kan tenke seg enkel overflateoppussing som maling, sparkling eller beising, mens bare 20 prosent ønsker full rehabilitering som skifte av kledning, etterisolering eller bytte av tak.

– Dagens boligkjøper er rett og slett lite interessert i å pusse opp. Det er gode tider, og da stiller vi høye krav til hva vi kjøper, slår Onsrud fast.

Flytter ikke langt

Årets Boligkjøperindeks viser at vi generelt er ganske hjemmekjære. 66 prosent av boligkjøperne sier at de ønsker å kjøpe ny bolig innenfor den samme kommunen de allerede bor i. 13 prosent vurderer å flytte til en annen kommune innenfor samme fylke, mens bare drøyt 10 prosent ser for seg å flytte til et annet fylke.

– Vi ser at den norske boligkjøperen primært kjøper og selger i samme marked. Det handler naturlig nok mye om familiære og sosiale røtter. Vi ser at mellom 3 og 5 kilometer er en slags ”idealavstand” for hvor langt flest kan tenke seg å flytte, avslutter Karsten Onsrud.