Connie Nyhaven og Kristin Haug Lund blir seksjonsledere i Bane Nor Eiendom. Foto: Bane Nor
Connie Nyhaven og Kristin Haug Lund blir seksjonsledere i Bane Nor Eiendom. Foto: Bane Nor

Nye seksjonsledere i Bane NOR Eiendom

Bane Nor Eiendom har ansatt flere nye seksjonsledere.

Tre nye seksjonslederne er alle rekruttert internt fra Bane NOR Eiendom.

Connie Nyhaven får ansvar for å lede seksjon Plan, som inneholder prosjekter i tidlig fase. Nyhaven er utdannet landskapsarkitekt og har jobbet i Bane NOR Eiendom fra 2007 da det het ROM Eiendom.

Kristin Haug Lund leder seksjon Gjennomføring, med blant annet en rekke nærings- og boligprosjekter i sin portefølje. Prosjektene er spredt rundt i hele landet, med det til felles at det skal bidra til god by- og stedsutvikling og legge til rette for at flere tar tog og lar bilen stå. Lund kom til Bane NOR Eiendom fra Entra i 2018.

Dag Haugdal blir seksjonsleder med ansvar for Region midt/nord. Foto: Bane Nor
Dag Haugdal blir seksjonsleder med ansvar for Region midt/nord. Foto: Bane Nor

Dag Haugdal trer inn som seksjonsleder med ansvar for Region midt/nord. Han blir stasjonert i Trondheim, der han har jobbet for Bane NOR Eiendom i en rekke år allerede. Trondheim S er planlagt å bli et levende knutepunkt tilsvarende Oslo S, og har flere, andre store prosjekter på perrongen.

– På utviklingsplanen vår framover står det et økende antall knutepunktprosjekter, og med stadig flere prosjekter trenger vi flere folk. Vi nærmer oss nå 30 årsverk innenfor eiendomsutvikling og våre nye seksjonsledere får en viktig rolle i å realisere vårt samfunnsoppdrag. Vi utvikler alt fra boliger, hotell og kontorbygg til servicebygg til jernbanen; alt under paraplyen bærekraftig knutepunktutvikling, sier utviklingsdirektør Morten Austestad i en pressemelding.

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. De er en av Norges største eiendomsaktører med cirka 200 ansatte og om lag 230 eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 2-3 milliarder kroner.