Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture

Ny utsettelse for Sykehuset Nordmøre og Romsdal - prosjektdirektøren trekker seg

Nytt anbudsgrunnlag for Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) blir utsatt til en gang på våren 2019. Det er samtidig klart at prosjektdirektør Helle Jensen trekker seg.

Prosjektorganisasjonen for SNR opplyser at prosjektdirektøren har trukket seg av familiære årsaker, skriver Tidens Krav i en artikkel tirsdag.

Anbudskonkurransen om SNR ble i sommer avlyst på grunn av for høye pristilbud, og styret vil legge opp til totalentreprise med samhandling for å få bedre styring på prisnivået. Det blir altså uten Jensen, og anbudsgrunnlaget kan ikke sendes ut før utpå våren.

– Det er særdeles beklagelig at når vi har bebudet en gjennomgang av den nye anbudsrunden, så har vi ikke mulighet til å gjøre det, sa toppsjef Espen Remme i tirsdagens styremøte i Helse Møre og Romsdal i Kristiansund.

Olaf Melbø i prosjektorganisasjonen opplyste at en evaluering av den avlyste anbudsprosessen ikke kan legges fram for styret i Helse Møre og Romsdal før i januar. Tidligere har det vært antydet at det nye anbudsgrunnlaget ville bli sendt ut senest på nyåret, skriver Tidens Krav.

På spørsmål fra avisen sier Melbø at anbudsgrunnlaget vil gå ut en gang i løpet av våren. Han ønsker ikke å gå nærmere inn på Jensens fratredelse utover at det altså skal være snakk om familiære årsaker.

Han avviser at det har kommet nye opplysninger på bordet som gjør det nødvendig å utsette saken, men at det kun skyldes evalueringer som har tatt lengre tid enn antatt.

– Vi har ikke funnet hele forklaringen på forskjeller i kostnader. Noen forklaringer fikk vi i møter med entreprenørene, men det måtte også være noe annet. Derfor har vi også engasjert Metier OEC med å sammenlikne kostnadene med andre sykehusprosjekter som er bygd, blant annet Sykehuset Østfold og Tønsbergprosjektet, sa Melbø under styremøtet i Helse Møre og Romsdal.

Harald Hasfjord, prosjektleder for prosjektering, går inn som midlertidig prosjektdirektør etter Helle Jensen. Det vil også hentes inn ekstern kompetanse for å bistå prosjektet så snart som mulig, heter det i TK-artikkelen.

– Vi vil takke Helle Jensen for jobben hun har gjort for prosjektet i denne perioden. Sykehusbygg vil nå søke etter ny prosjektdirektør for SNR gjennom tilsetting eller engasjement, og prosessen med dette er allerede i gang, uttaler Bjørn Remen, konstituert administrerende direktør i Sykehusbygg i en pressemelding.