Nå er avlysningen et faktum - dette bør få konsekvenser

Da er det avgjort, Helse Møre og Romsdal avlyser konkurransen rundt gigantutbyggingen av det nye sykehuset på Hjelset utenfor Molde.

Dermed får man nå en større utsettelse av hele prosjektet – og man må starte med en ny konkurranse. Tilbake står nå befolkningen som må vente på sitt nye sykehus – og entreprenører som har brukt millioner av kroner på en konkurranse som nå ikke blir noe av.

Dette er selvsagt en meget uheldig utvikling av nok en større utbygging – og hvor man allerede er godt i gang med forbedrende arbeider. Her er det tydelig at man ikke har klart å treffe med kostnadsrammen i forhold til prosjektet man har ønsket.

Her har man på begge sider av bordet utført et enormt forberedende arbeid, men det viser seg nå at byggherren ikke har klart å ha truffet med sine estimater. Konkurransen besto i utgangspunktet av tre entreprenører, men underveis falt HENT fra – og det var Skanska og BetonmastHæhre som nå sto igjen på oppløpssiden. Begge disse to grupperingene har jobbet tett opp mot byggherren for å tilpasse og justere prosjektet for å få det inn under hva som hva akseptabelt for byggherren, men spriket mellom ønsket produkt og hva markedet kunne gjennomføre jobben for, ble for stort. 

Man kunne sikkert ønsket seg enda større konkurranse i prosjektet - men de to aktørene som nå sto igjen er blant de mest erfarne i landet – og vi vet de har jobbet mye med å tilpasse prosjektet – og konkurransen mellom disse to har vært tøff. Nå man likevel ser seg nødt til å avlyse, med alle de negative konsekvensene det medfører, har man helt klart ikke gjort et godt nok forarbeid fra byggherrens side og man har ikke kjent godt nok til hva man kan få i markedet – eller hva man faktisk har spurt om pris på. Har man for eksempel være enige om forutsetningene i prosjektet, og den faktiske størrelsen på utbyggingen? Entreprenørene skal også ha kommet med klare råd overfor byggherren rundt hva de mente burde gjøres - men de talte tydeligvis for døve ører.

Nå blir det sannsynligvis en utsettelse på minst et år - og det må gjennomføres et større arbeid med å tilpasse prosjektet for en ny konkurranse. Det er selvsagt langt fra sikkert at selve prisen blir lavere ved en bruk av ny entreprismodell eller en annen måte å gjennomføre prosjektet på ved å gå en ny runde. Skal man kunne klare å tilpasse utbyggingen til hva man har midler til – må man sannsynligvis gjennomføre endringer ved selve produktet.

Både Skanska og BetonmastHæhre har brukt mange millioner kroner på denne konkurransen – i tillegg til at man har benyttet mange av sine beste folk til nettopp denne jobben – ressurser man også kunnet benyttet andre steder. En ting er å tape en konkurranse - noe helt annet er det når byggherren velger å avslutte midt i løpet. Da føler man seg snytt. Dette er selvsagt ikke en ønsket situasjon fra byggherrens side, men her tyder det på at man rett og slett ikke har hatt de nødvendige forutsetningene på plass til å utforme konkurransegrunnlaget opp mot ønsket sluttprodukt. Vi regner med at entreprenørene ikke vi sitte rolig i båten og godta dette – men at prosessen vil få et juridisk etterspill. Her er det snakk om store kostnader man vil få ønsket dekket.