BNL og NHO kritiske til avlysning av sykehus-konkurransen

Onsdag ettermiddag avlyste styret i Helse Møre og Romsdal anbudskonkurransen om å bygge nytt sykehus utenfor Molde. – De må lytte når vi gir gode innspill, sier Arnhild Dordi Gjønnes i NHO.

Hun mener det er svært uheldig at så store konkurranser som dette blir avlyst.

– Det koster å gi tilbud. Dette er dårlig ressursbruk, både av samfunnsøkonomiske hensyn, innkjøpsfaglige hensyn, på grunn av leverandørene og skattebetalerne, sier advokat Arnhild Dordi Gjønnes Gjønnes. Hun er ekspert på offentlige anskaffelser i NHO.

Også administrerende direktør i Byggenæringens Landsforbund, Jon Sandnes, er kritisk.

– Dette har vært en omfattende prosess med store, seriøse og erfarne leverandører som har regnet på prosjektet, og gått mange runder for å kna dette til den beste løsningen. Helseforetaket viser til at det blir for dyrt. Jeg tror dette handler om at byggherren må velge den gjennomføringsmodellen som passer til prosjektet. Her er det også viktig at byggherren lytter til kunnskapen i markedet. Det er også betimelig å spørre seg om ambisjonene har vært større enn budsjettet, og om det er blitt utført forsvarlig og realistisk forarbeid, sier Sandnes.

De peker på at de administrative kostnadene med å gi tilbud fordeler seg med ca 1/3 på oppdragsgiver og 2/3 på tilbudsgiver.

– Regelverket for offentlige anskaffelser er en kokebok hvor oppdragsgiver har anledning til å benytte de prosedyrer som sikrer at store prosjekter kan gjennomføres på en god og fleksibel måte.

– Oppdragsgiver kan ha dialog med leverandører i forkant av anbudsutlysingen. Ved ulike prosedyrer som samspillskontrakter kan man også ha det i selve konkurransen. Oppdragsgiver bør velge konkurranseformer som gir fleksibilitet underveis og som ikke fastlåser muligheter til innovasjon. Det forutsetter kompetanse hos innkjøpere og rådgivere i konkurransen, mener Gjønnes.