Espen Remme, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal. Foto: Helse Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal: Beklagelig at vi ikke kunne videreføre konkurransen

- Helse Møre og Romsdal og Sykehusbygg opplever at begge leverandørene i konkurransen har gjort en veldig god jobb, og det er beklagelig at vi ikke kunne videreføre konkurransen, sier adm. dir. i Helse Møre og Romsdal Espen Remme etter avlysningen av konkurransen om det nye sykehuset på Hjelset

Det var onsdag ettermiddag det ble klart at styret i Helse Møre og Romsdal valgte å avlyse anbudskonkurransen for hovedentreprisen på det nye akuttsykehuset på Hjelset utenfor Molde.

- Det er et sterkt ønske fra vår side å ha dem med videre i en ny konkurranse, og Sykehusbygg vil kontakte leverandørene for å få en dialog om prosessen som har vært, sier Espen Remme til Byggeindustrien.

- Før vi gikk ut med en konkurranse for bygginga av akuttsykehuset på Hjelset så gjorde vi et omfattende arbeid. Fra januar og fram til oktober 2017 gjennomførte prosjektet både dialogkonferanse med markedet, en-til-en-møter med leverandører, samt en markedsundersøkelse for å komme fram til den best egna entrepriseformen. Gjennom konkurransen opplevde vi god dialog og positive forhandlinger med begge leverandører, men vi vurderte at selv om vi forhandlet videre med tilbyderne, så vil vi ikke lykkes i å få tilbudene ned på et prisnivå som er innenfor den økonomiske rammen som er satt for konkurransen, sier prosjektdirektør Helle Jensen.