Rivingen av bygningsmassen ved psykiatrisk avdeling Hjelset er i full gang, for å gjøre klart til nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal. Bildene bletatt i påsken 2018. Foto: Svanhild Blakstad

Skanska mener Helse Møre og Romsdal kunne spart flere hundre millioner på å fortsette forhandlingene

Skanska Norge hevder overfor NRK at Helse Møre og Romsdal kunne spart flere hundre millioner kroner på å fortsette forhandlingene med de to aktuelle entreprenørene i konkurransen.

Det var 13. juni styret i Helse Møre og Romsdal vedtok å avlyse konkurransen om utbyggingen av det nye akuttsykehuset på Hjelset. Styret mente prisnivået lå altfor høyt i forhold til deres økonomiske ramme.

– Vi er forundre over at Sykehusbygg og Helse Møre og Romsdal har sagt nei til å bruke et handlingsrom til å gå i dialog med entreprenørene, sier kommunikasjonsdirektør Audun Lågøyr i Skanska Norge til NRK.

Audun Lågøyr. Foto: Madeleine Bergheim

Det er nå kommet frem at Helse Møre og Romsdal dagen før avlysningen ble vedtatt, mottok et juridisk notat fra advokatfirmaet Wiersholm – bestilt av Skanska.

Både NRK og Byggeindustrien har fått tilgang til dette notatet. Her skriver Wiersholm blant annet: «Sykehusbygg kan og bør fortsette forhandlingene og motta endelige tilbud fra deltakerne i konkurransen, jf. lov om offentlige anskaffelser ("LOA") § 4 og kravet til god anbudsskikk. Hvorvidt det foreligger saklig grunn til å avlyse konkurransen som følge av for høye tilbudspriser vil ikke kunne vurderes på en adekvat måte før endelige tilbud med reviderte tilbudspriser er inngitt. Vilkårene i forskrift om offentlige anskaffelser ("FOA") § 25-4 (1) er derfor ikke oppfylt på nåværende tidspunkt.»

Videre heter det i notatet: «Det er anskaffelsesrettslig uproblematisk å innta en klausul i kontrakten om at HMR kan avslutte prosjektet etter at samshandlingsfasen er gjennomført.»……«I et så omfattende prosjekt som dette er handlingsrommet mht. endringer av kravspesifikasjonen relativt stor både i forhandlingsfasen og særlig i samshandlingsfasen. Dette gjelder i den foreliggende konkurransen spesielt i lys av konkurransegrunnlagets fokus på funksjonskrav. Handlingsrommet er sparsommelig behandlet i saksfremlegget til styret 13. juni 2018.»

Ifølge NRK ble notatet sendt til Sykehusbygg kvelden før det avgjørende styremøtet og til styreleder i Helse Møre og Romsdal tidlig dagen etter og at styret i Helse Møre og Romsdal gjorde vedtak uten at det juridiske notatet ble gjort kjent under styremøtet.

Lågøyr sier videre til statskanalen at besparelsene Skanska har jobbet med, viser at man kunne redusert kostandene med flere hundre millioner kroner.

– Det dreier seg om et stort tresifret milliontall, altså flere hundre millioner kroner. Det kan jeg trygt si. Og dette er Sykehusbygg klar over, sier Lågøyr.

Prosjektleder Helle Jensen i Sykehusbygg sier NRK at hun mottok notatet fra Skanska 12. juni, men at de ikke realitetsbehandler slike notat. Administrerende direktør Espen Remme ble orientert om notatet.

– Vi trudde de var ute etter å få den best mulig løsning til riktig pris. Vi klarte å gjennomføre en slik prosess i Tønsberg og trodde dette var mulig også i Møre og Romsdal. Det er pussig at de bryter prosessen før de ser det endelige tilbudet fra vår side. Da må det være noe anna som bekymrer helseforetaket. Vi trodde dette var en seriøs prosess fra Sykehusbygg og helseforetaket sin side. Nå ser vi på hva vi vil kreve av erstatning, sier Lågøyr til NRK. Tidligere har også den andre entreprenøren som deltok i finalen i konkurransen, BetonmastHæhre, at de også vurderer å fremsette krav om erstatning.