Administrerende direktør Rune Storm i Ruta Entreprenør og bygge- og eiendomssjef Rune Veås i Trøndelag fylkeskommune.
Administrerende direktør Rune Storm i Ruta Entreprenør og bygge- og eiendomssjef Rune Veås i Trøndelag fylkeskommune.

Ny skolekontrakt til Ruta Entreprenør

Ruta Entreprenør og Trøndelag fylkeskommune har signert kontrakt for bygging av Johan Bojer videregående skole i Vanvikan.

Kontraktsverdien er på 215 millioner kroner eksklusiv mva. Skolen blir et nullutslippsbygg i driftsfase i henhold til ZEB-O. Gjennom utstrakt bruk av massivtre, lavkarbonbetong og bevisst forhold til alle materialvalg oppnås et redusert klimagassfotavtrykk på over 50 prosent, ifølge en pressemelding fra entreprenøren.

Til oppvarming vil skolen benytte en varmekollekter i sjø, samt solceller for energiproduksjon. Som en del av avtalen inngår Ruta en EPC-kontrakt med fem års varighet som forplikter entreprenøren vedrørende faktisk energiforbruk.

Etter 18 måneders samspillsfase er prosjektutvikler Tommy Endré Jensen fornøyd med at fase 1 nå er videreført i en kontrakt om utførelse.

Vi har fulgt tiltenkt gjennomføringsplan, med samspill i verdifase, konseptutvikling og konseptbearbeiding. Samspillet har vært preget av åpenhet og tillit. Prosjektet har svært høy måloppnåelse på energi- og miljøambisjoner, brukernes effektmål, fremdrift og kostnad, sier han og legger til at man anser det som en tillitserklæring at Trøndelag fylkeskommune viderefører samspillet i en målprisbasert kontrakt for utførelsesfasen.

Samspillsfasen er gjennomført sammen med HUS arkitekter, Multiconsult, Flow VVS, OneCo, Schneider Electric, Splitkon og pedagog Marius Thorvaldsen.

Fylkeskommunen ønsker ved etablering av ny Johan Bojer videregående skole å ivareta mangfoldet, bli attraktiv i nærmiljøet og ha faglig fokus på 21. århundres kompetansekrav. Bygget har høye miljøambisjoner og skal tilfredsstille fylkeskommunens krav til nullutslipp av klimagass for nybyggingsprosjekter, sier bygge- og eiendomssjef Rune Venås i Trøndelag fylkeskommune.

Opparbeidelsen av tomt med utfylling i sjø er under utførelse og gjennomføres som en egen entreprise. Planlagt byggestart på tomten er i oktober 2021, med overlevering av skolebygget 1. mars 2023.

Ruta Entreprenør skal bygge Johan Bojer videregådende skole i Vanvikan.
Ruta Entreprenør skal bygge Johan Bojer videregådende skole i Vanvikan.