Oppdal videregående skole skal gjennom en stor ombygging og utvidelse.
Oppdal videregående skole skal gjennom en stor ombygging og utvidelse.

Ruta Entreprenør bygger Oppdal videregående skole

Trondheimsentreprenøren har signert kontrakt med Trøndelag fylkeskommune om å bygge Oppdal videregående skole.

Kontrakten ble signert 21. juni og det er en totalentreprise med en kontraktssum på cirka 100 millioner kroner, ifølge en pressemelding.

Kontrakten omhandler ombygging av totalt 6.300 kvadratmeter, herav 1.950 kvadratmeter med større ombygging av eksisterende bygg og mindre lokale tiltak på de resterende 4.350 kvadratmeter.

I tillegg til ombyggingen skal det også oppføres ett nybygg på 1.050 kvadratmeter, BA-bygget, rett nord for eksisterende bygningsmasse.

På BA-bygget, som huser Bygg- og anleggsteknikk, skal det etableres solceller på taket. Bygget skal skal utføres som ett nullutslippsbygg med en sertifisering på ZEB-0 nivå.

Skolen skal være i drift under hele byggeprosjektet, og det søkes i prosjektet å minimere behovet for midlertidigheter og provisorier gjennom byggeprosessen